Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-02-17
Data wydania:
2009-01-09
Data wejścia w życie:
2010-01-01
Data obowiązywania:
2010-01-01
Uwagi:
Art. 126 par. 6, art. 131(1) par. 3, art. 505(31) par. 6 i art. 783 par. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, art. 17b ustawy, o której mowa w art. 5 oraz art. 7 niniejszej ustawy weszły w życie z dniem 17 lutego 2009 r; Art. 2-4 niniejszej ustawy, art. 2 ust. 4 pkt 3, art. 85 ust. 1 pkt 19 ustawy o której mowa w art. 5 oraz art. 6 i 8 niniejszej ustawy wchodzą w życie z dniem 1 października 2009 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (9)
Odesłania (1)
Akty zmieniające (1)