Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-10-19
Data wydania:
2015-08-05
Data wejścia w życie:
2015-11-19
Data obowiązywania:
2015-11-19
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (6)
Dyrektywy europejskie (1)