Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-12-09
Data wydania:
2021-12-02
Data wejścia w życie:
2021-12-24
Uwagi:
1) art. 1 pkt 35 oraz art. 12 wchodzą w życie z dniem 10 grudnia 2021 r. 2) art. 13: a) pkt 1 lit. a-d, pkt 2 i 4 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2025 r. b) pkt 1 lit. e wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. 3) art. 1 pkt 19 i 20 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. 4) art. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze w zakresie lit. b oraz tiret drugie i lit. b oraz art. 4 pkt 1 lit. a tiret pierwsze w zakresie lit. b oraz tiret drugie i lit. b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. 5) art. 1 pkt 21 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (13)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (2)