Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2023-09-15
Data wydania:
2023-07-13
Data wejścia w życie:
2023-10-16
Uwagi:
1) art. 1 pkt 24 oraz art. 7 pkt 6 wchodzą w życie 30 września 2023 r.; 2) art. 1 pkt 21, art. 14 oraz art. 23 wchodzą w życie z dniem 16 września 2023 r..
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (14)
Dyrektywy europejskie (1)