Wyszukiwanie

kinematografia

Liczba znalezionych aktów: 145.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1652 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii
Dz.U. 2023 poz. 130 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii
Dz.U. 2022 poz. 2185 obowiązujący Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Dz.U. 2022 poz. 1881 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
Dz.U. 2022 poz. 1066 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii
Dz.U. 2022 poz. 915 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.
Dz.U. 2022 poz. 914 obowiązujący Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzona w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.
Dz.U. 2021 poz. 2419 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
Dz.U. 2021 poz. 1676 obowiązujący Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii
Dz.U. 2021 poz. 1443 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii
Dz.U. 2021 poz. 257 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii
Dz.U. 2021 poz. 198 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej
Dz.U. 2020 poz. 2376 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
Dz.U. 2020 poz. 875 obowiązujący Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Dz.U. 2020 poz. 756 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii
Dz.U. 2020 poz. 568 obowiązujący Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 257 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania danych Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej przez podmioty prowadzące kino
Dz.U. 2019 poz. 2199 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii
Dz.U. 2019 poz. 1231 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U. 2019 poz. 309 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
Dz.U. 2019 poz. 50 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej
Dz.U. 2018 poz. 2189 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r.
Dz.U. 2018 poz. 597 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii
Dz.U. 2018 poz. 178 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Dz.U. 2017 poz. 2006 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowych instytucjach filmowych
Dz.U. 2017 poz. 1508 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2017 poz. 961 obowiązujący Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 862 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Dz.U. 2016 poz. 1574 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2016 poz. 438 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii
Dz.U. 2015 poz. 1830 obowiązujący Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1403 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii
Dz.U. 2015 poz. 1387 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowych instytucjach filmowych
Dz.U. 2015 poz. 978 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2012 poz. 406 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 752 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii
Dz.U. 2011 nr 126 poz. 713 uchylony Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych
Dz.U. 2011 nr 104 poz. 612 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 kwietnia 2011 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2011 nr 75 poz. 401 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej
Dz.U. 2010 nr 41 poz. 239 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1112 obowiązujący Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1824 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 710 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowych instytucjach filmowych
Dz.U. 2007 nr 11 poz. 73 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1832 obowiązujący Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1617 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania
Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1389 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 października 2006 r. sygn. akt K 12/06
Dz.U. 2006 nr 78 poz. 545 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii
Dz.U. 2006 nr 50 poz. 366 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2044 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1870 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1352 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1111 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii
Dz.U. 2005 nr 74 poz. 646 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania
Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1518 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1913 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.
Dz.U. 2003 nr 196 poz. 1912 obowiązujący Europejska Konwencja o koprodukcji filmowej, sporządzona w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.
Dz.U. 2003 nr 58 poz. 513 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1523 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.
Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1524 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych.
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 610 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych.
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 611 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych.
Dz.U. 1997 nr 29 poz. 161 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 722 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 392 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych.
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 229 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.
Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz.U. 1991 nr 37 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 1988 nr 9 poz. 71 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 1988 r. w sprawie wysokości odpisu dewizowego na Fundusz Kinematografii.
Dz.U. 1988 nr 9 poz. 67 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej instytucji filmowych.
Dz.U. 1987 nr 22 poz. 127 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 129 uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury.
Dz.U. 1978 nr 11 poz. 46 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1978 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 16 sierpnia 1977 r.
Dz.U. 1978 nr 11 poz. 45 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 16 sierpnia 1977 r.
Dz.U. 1970 nr 12 poz. 113 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 kwietnia 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie określenia rodzajów publicznej działalności artystycznej, rozrywkowej i sportowej oraz właściwości w zakresie udzielania na nie zezwoleń.
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 64 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową.
Dz.U. 1961 nr 10 poz. 53 uchylony Ustawa z dnia 16 lutego 1961 r. o zakresie działania Ministra Kultury i Sztuki.
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.
Dz.U. 1956 nr 4 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1956 r. w sprawie kwalifikacji, warunków i trybu udzielania zezwoleń na obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów.
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 452 uchylony Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o kinematografii.
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 32 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie przystąpienia Estonii do konwencji z dnia 11 października 1933 r. dla ułatwienia międzynarodowego obiegu filmów, mających charakter wychowawczy.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 417 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o podatku komunalnym od publicznego wyświetlania filmów.
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 602 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1937 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do konwencji z dnia 11 października 1933 r. dla ułatwienia międzynarodowego obiegu filmów, mających charakter wychowawczy.
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 601 obowiązujący Konwencja dla ułatwienia międzynarodowego obiegu filmów, mających charakter wychowawczy, podpisana w Genewie dnia 11 października 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1937 r.).
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 163 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji konwencji dla ułatwienia międzynarodowego obiegu filmów, mających charakter wychowawczy, podpisanej w Genewie dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 464 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o podatku komunalnym od publicznego wyświetlania filmów.
Dz.U. 1935 nr 68 poz. 427 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 sierpnia 1935 r. o Komisjach Filmowych.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 982 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1934 r. o przedstawianiu do zatwierdzenia środków reklamowania filmów.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 981 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie egzaminów na mechaników kinematograficznych.
Dz.U. 1934 nr 75 poz. 708 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 sierpnia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie rejestracji przedsiębiorstw sprzedaży i wynajmu filmów.
Dz.U. 1934 nr 36 poz. 323 uchylony Ustawa z dnia 13 marca 1934 r. o filmach i ich wyświetlaniu.
Dz.U. 1930 nr 53 poz. 455 Obwieszczenie Ministrów: Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 lipca 1930 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministrów: Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1929 r., w sprawie przechowywania taśmy celuloidowej (filmu).
Dz.U. 1930 nr 41 poz. 353 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 kwietnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za rozpatrywanie filmów i wystawianie legitymacyj filmowych.
Dz.U. 1929 nr 36 poz. 327 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów: Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1929 r. w sprawie przechowywania taśmy celuloidowej (filmu).
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1085 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1923 r. w sprawie opłat za rozpatrywanie obrazów kinematograficznych.
Dz.U. 1923 nr 98 poz. 780 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 1923 r. w sprawie opłat za rozpatrywanie obrazów kinematograficznych.
Dz.U. 1923 nr 18 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1923 r. w sprawie opłat za rozpatrywanie obrazów kinematograficznych.
Dz.U. 1921 nr 101 poz. 732 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1921 r. w sprawie opłat za rozpatrzenie film kinematograficznych.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 602 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1921 r. w sprawie opłat za filmy kinematograficzne.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 189 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1921 r. w przedmiocie uchylenia rozporządzenia o ograniczeniu urządzania przedstawień kinematograficznych.
Dz.U. 1920 nr 105 poz. 696 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zmiany art. 7 rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1919 r., dotyczącego przepisów wykonawczych do dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o widowiskach.
M.P. 2022 poz. 477 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 maja 2022 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE"
M.P. 2020 poz. 1192 Komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 11 grudnia 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE"
M.P. 2016 poz. 314 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie koprodukcji filmów, podpisaną w Warszawie dnia 21 października 2015 r.
M.P. 2016 poz. 313 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie koprodukcji filmów, podpisana w Warszawie dnia 21 października 2015 r.
M.P. 2016 poz. 288 obowiązujący Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
M.P. 2013 poz. 928 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o koprodukcji filmowej, sporządzoną w Jerozolimie dnia 16 lutego 2004 r.
M.P. 2013 poz. 927 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o koprodukcji filmowej, sporządzona w Jerozolimie dnia 16 lutego 2004 r.
M.P. 2012 poz. 402 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o koprodukcji filmowej, podpisaną w Paryżu dnia 5 marca 2012 r.
M.P. 2012 poz. 401 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o koprodukcji filmowej, podpisana w Paryżu dnia 5 marca 2012 r.
M.P. 2011 nr 87 poz. 912 obowiązujący Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
M.P. 2011 nr 47 poz. 526 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2008 nr 89 poz. 777 obowiązujący Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
M.P. 2006 nr 67 poz. 690 obowiązujący Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
M.P. 2005 nr 52 poz. 722 obowiązujący Zarządzenie Ministra Kultury z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
M.P. 2004 nr 53 poz. 898 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Federalną Agencją Kultury i Kinematografii Federacji Rosyjskiej na lata 2004-2005, podpisanym w Warszawie dnia 17 listopada 2004 r.
M.P. 2004 nr 53 poz. 897 wygaśnięcie aktu Protokół o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Federalną Agencją Kultury i Kinematografii Federacji Rosyjskiej na lata 2004-2005, podpisany w Warszawie dnia 17 listopada 2004 r.
M.P. 2002 nr 33 poz. 521 Obwieszczenie Ministra Kultury z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury.
M.P. 1997 nr 2 poz. 13 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Kinematografii z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących filmów długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach.
M.P. 1996 nr 50 poz. 470 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Komitetu Kinematografii z dnia 27 lutego 1996 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania upoważnień do produkcji, opracowania, dystrybucji i rozpowszechniania filmów.
M.P. 1995 nr 39 poz. 472 uchylony Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Sztuki o udzieleniu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
M.P. 1995 nr 29 poz. 343 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Kinematografii z dnia 19 maja 1995 r. w sprawie opłat za udzielanie upoważnień do produkcji, opracowania, dystrybucji i rozpowszechniania filmów.
M.P. 1992 nr 31 poz. 218 uchylony Uchwała Komitetu Kinematografii z dnia 4 września 1992 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania upoważnień do produkcji, opracowania, dystrybucji i rozpowszechniania filmów.
M.P. 1991 nr 1 poz. 6 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Kultury i Sztuki oraz Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.
M.P. 1988 nr 8 poz. 65 uchylony wykazem Uchwała nr 40 Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w produkcji i opracowaniu filmów twórców, wykonawców i innych grup zawodowych.
M.P. 1986 nr 20 poz. 145 uchylony Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i stawek wynagradzania oraz umów wzorcowych o prace literackie do filmu.
M.P. 1985 nr 36 poz. 241 uchylony Uchwała nr 159 Rady Ministrów z dnia 14 października 1985 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury.
M.P. 1985 nr 36 poz. 240 uchylony Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 14 października 1985 r. w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości, rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury.
M.P. 1985 nr 20 poz. 157 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 czerwca 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów.
M.P. 1984 nr 19 poz. 132 uchylony Uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i stawek wynagradzania oraz umów wzorcowych o prace literackie i pomocnicze prace literackie do filmu.
M.P. 1983 nr 36 poz. 203 uchylony Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 29 października 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.
M.P. 1982 nr 23 poz. 197 uchylony Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie zasad i stawek wynagradzania oraz umów wzorcowych o prace literackie i pomocnicze prace literackie do filmu.
M.P. 1968 nr 44 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa publiczności oraz porządku i higieny w miejscach publicznej działalności artystycznej i rozrywkowej.
M.P. 1968 nr 40 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1968 r. w sprawie sposobu podawania do publicznej wiadomości programu imprez artystycznych i rozrywkowych i jego zmiany oraz trybu dokonywania zwrotu zapłaconej kwoty za bilet wstępu wykupiony przed zmianą programu.
M.P. 1968 nr 40 poz. 281 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1968 r. w sprawie określenia publicznych imprez artystycznych i rozrywkowych objętych obowiązkiem zgłoszenia.
M.P. 1965 nr 11 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lutego 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów.
M.P. 1965 nr 10 poz. 36 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 lutego 1965 r. w sprawie produkcji filmów przeznaczonych do publicznego wyświetlania.
M.P. 1957 nr 67 poz. 410 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 lipca 1957 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów.
M.P. 1935 nr 163 poz. 197 Okólnik T. 29 Ministerstwa Skarbu z dnia 5 lipca 1935 r. L. D. IV. 20291/2/35 w sprawie clenia aparatów kinematograficznych do wyświetlań (poz. 1168 p. 3 taryfy celnej).
M.P. 1933 nr 104 poz. 126 Instrukcja Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 20 kwietnia 1933 r. o przeprowadzeniu oceny filmów pod względem wartości artystycznej i kształcącej
M.P. 1932 nr 280 poz. 328 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 grudnia 1932 r. w sprawie unieważnienia legitymacyj filmowych wydanych w r. 1927