Wyszukiwanie

komisje rozjemcze

Liczba znalezionych aktów: 66.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 353 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 282 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 23 uchylony Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1976 nr 31 poz. 183 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 sierpnia 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 1974 r. w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy.
Dz.U. 1976 nr 26 poz. 153 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy.
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 101 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania i siedzib terenowych komisji rozjemczych i terenowych komisji odwoławczych do spraw pracy.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 243 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1974 r. w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dz.U. 1939 nr 75 poz. 508 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 28 kwietnia 1939 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Łodzi i niektórych miejscowości w województwie łódzkim.
Dz.U. 1939 nr 38 poz. 252 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 20 stycznia 1939 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu graficznego na obszarze m. Lwowa.
Dz.U. 1938 nr 80 poz. 542 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 24 czerwca 1938 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze m. Krakowa i okolicy.
Dz.U. 1938 nr 69 poz. 506 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 17 maja 1938 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze miasta Łodzi i okolicy.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 341 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 2 kwietnia 1938 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze m. Lwowa.
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 321 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Przemysłu i Handlu o wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o komisjach rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 313 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o komisjach rozjemczych do załatwienia zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 226 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o nadzwyczajnych komisjach rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1935 nr 50 poz. 331 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1935 r. o utworzeniu Komisyj Pojednawczo-Rozjemczych w Gdyni i Toruniu oraz o zmianie okręgu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Bydgoszczy.
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 947 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu o dietach dziennych dla członków Komisyj Rozjemczych dla załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy właścicielami nieruchomości miejskich a dozorcami domowymi.
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 946 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu o dietach dziennych dla członków Komisyj Rozjemczych, powołanych w myśl ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 198 uchylony Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy właścicielami nieruchomości miejskich a dozorcami domowymi w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1933 nr 82 poz. 604 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o nadzwyczajnych komisjach rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1926 nr 124 poz. 718 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu z dnia 17 grudnia 1926 r. o dietach dziennych dla członków komisyj rozjemczych, powołanych, - w myśl ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami i pracownikami rolnymi, - na obszarze Spisza i Orawy, należącym do Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 534 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 1923 r. w sprawie zmiany § 5 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 1920 r. w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem z dnia 8 października 1921 r.
Dz.U. 1923 nr 47 poz. 321 Ustawa z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie uprawnień Ministra Pracy i Opieki Społecznej do powoływania Nadzwyczajnych Komisji Rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1922 nr 62 poz. 555 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 23 stycznia 1920 r. o rozszerzeniu działania przepisów ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi, na zatargi zbiorowe między właścicielami nieruchomości miejskich, a dozorcami domowymi.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 603 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 października 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany § 5 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 1920 r. w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1921 nr 45 poz. 275 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1921 r. w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Zdrowia Publicznego w przedmiocie uprawnień przewodniczących Urzędów Rozjemczych dla spraw najmu.
Dz.U. 1921 nr 26 poz. 147 uchylony Ustawa z dnia 11 marca 1921 r. w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych między pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1920 nr 118 poz. 782 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1920 r. w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 65 poz. 394 uchylony Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 29 poz. 251 uchylony Ustawa z dnia 28 marca 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
M.P. 1937 nr 107 poz. 155 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1937 r. w sprawie poddania zatargu zbiorowego w górnictwie węglowym w zagłębiach Dąbrowskim i Krakowskim rozstrzygnięciu komisji rozjemczej
M.P. 1937 nr 98 poz. 141 Zarządzenie Komisarza Demobilizacyjnego dla obszaru województwa pomorskiego, miasta i powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław oraz powiatów szubińskiego i wyrzyskiego z dnia 22 kwietnia 1937 r. o nadaniu mocy obowiązującej orzeczeniu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Toruniu z dnia 13 marca 1937 r. o warunkach pracy i płacy w przemyśle tartacznym na obszarze województwa pomorskiego oraz okręgu nadnoteckiego (m. bydgoszcz i powiaty: bydgoski, inowrocławski, szubiński i wyrzyski)
M.P. 1937 nr 96 poz. 134 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1937 r. w sprawie poddania zatargu zbiorowego w przemyśle budowlanym na obszarze miasta Krakowa i najbliższej okolicy rozstrzygnięciu komisji rozjemczej.
M.P. 1937 nr 95 poz. 133 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1937 r. w sprawie poddania zatargu zbiorowego w przemyśle budowlanym na obszarze miasta Łodzi rozstrzygnięciu komisji rozjemczej.
M.P. 1937 nr 95 poz. 132 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1937 r. w sprawie poddania zatargu zbiorowego w przemyśle budowlanym i w zawodach ściśle z budownictwem związanych na obszarze m. st. Warszawy i najbliższej okolicy rozstrzygnięciu komisji rozjemczej.
M.P. 1937 nr 95 poz. 131 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1937 r. w sprawie poddania zatargu zbiorowego w przemyśle budowlanym i w zawodach pokrewnych na obszarze miasta Lwowa rozstrzygnięciu komisji rozjemczej.
M.P. 1937 nr 34 poz. 50 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalającej warunki pracy i płacy robotników rolnych i straży leśnej na obszarze województw stanisławowskiego, tarnopolskiego i lwowskiego z wyłączeniem powiatów: brzozowskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, sanockiego i tarnobrzeskiego na rok służbowy 1937/38.
M.P. 1937 nr 10 poz. 18 Zarządzenie Komisarza Demobilizacyjnego dla obszaru województwa pomorskiego, miasta i powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław oraz powiatów szubińskiego i wyrzyskiego z dnia 30 grudnia 1936 r. o nadaniu mocy obowiązującej orzeczeniu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Gdyni z dnia 11 grudnia 1936 r. o warunkach pracy i płacy w przemyśle rybnym (wędzarnianym i konserwowym) na terenie portu i miasta Wielkiej Gdyni.
M.P. 1937 nr 3 poz. 5 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalającej warunki pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw: warszawskiego i m. st. Warszawy, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyłączeniem powiatu olkuskiego, na rok służbowy 1937/38.
M.P. 1937 nr 2 poz. 3 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1936 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych i straży leśnej na obszarze województw stanisławowskiego, tarnopolskiego i lwowskiego z wyłączeniem powiatów: brzozowskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, sanockiego i tarnobrzeskiego na rok służbowy 1937/1938.
M.P. 1937 nr 1 poz. 2 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1936 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze powiatów: brzozowskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, sanockiego i tarnobrzeskiego województwa lwowskiego na rok służbowy 1937/1938.
M.P. 1936 nr 84 poz. 163 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1936/37 na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego.
M.P. 1936 nr 56 poz. 108 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych o wynagrodzeniu przewodniczących, zastępców, członków i pracowników powiatowych urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw rolnych.
M.P. 1935 nr 260 poz. 319 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 października 1935 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województwa wołyńskiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1935 nr 217 poz. 246 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 września 1935 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województw warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1935 nr 103 poz. 136 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1935 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m.st. Warszawy orzeczeniu nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dn. 17 kwietnia 1935 r.
M.P. 1935 nr 102 poz. 135 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1935 r. o zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 1935 r.
M.P. 1935 nr 7 poz. 10 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1934 nr 285 poz. 394 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 grudnia 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województwa poleskiego na rok służbowy 1934/35.
M.P. 1934 nr 280 poz. 387 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 listopada 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw: warszawskiego i m. st. Warszawy, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyłączeniem powiatu olkuskiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1934 nr 280 poz. 386 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych i straży leśnej na obszarze województw: stanisławowskiego, tarnopolskiego i lwowskiego, z wyłączeniem powiatów: brzozowskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, sanockiego i tarnobrzeskiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1934 nr 94 poz. 133 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województwa wołyńskiego na rok służbowy 1934.
M.P. 1934 nr 62 poz. 92 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze powiatu olkuskiego na rok służbowy 1934/35
M.P. 1934 nr 44 poz. 62 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1934/35 na obszarze województw: warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyjątkiem powiatu olkuskiego
M.P. 1934 nr 20 poz. 30 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1933 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego na rok służbowy 1933/34.
M.P. 1933 nr 216 poz. 241 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 września 1933 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województw warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego na rok służbowy 1933/34.
M.P. 1933 nr 35 poz. 46 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 8 lutego 1933 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw: warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyłączeniem powiatu olkuskiego na rok służbowy 1933/34.
M.P. 1932 nr 78 poz. 110 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 kwietnia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 19 marca 1932 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla robotników rolnych na obszarze województwa krakowskiego oraz powiatów: Brzozów, Jarosław, Kolbuszowa, Krosno, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Sanok, Strzyżów i Tarnobrzeg woj. lwowskiego na rok służbowy 1932/33.
M.P. 1932 nr 70 poz. 94 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 marca 1932 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla robotników rolnych na obszarze województwa krakowskiego oraz powiatów: Brzozów, Jarosław, Kolbuszowa, Krosno, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Sanok, Strzyżów i Tarnobrzeg woj. lwowskiego na rok służbowy 1932/33.
M.P. 1932 nr 69 poz. 93 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 marca 1932 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla robotników rolnych na obszarze województw warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyłączeniem powiatów olkuskiego i miechowskiego
M.P. 1931 nr 175 poz. 256 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej
M.P. 1931 nr 62 poz. 98 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1931 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na terenie pow. miechowskiego na rok służbowy 1931/32
M.P. 1930 nr 214 poz. 297 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 września 1930 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia wynagrodzenia za prace akordowe przy zbiorze okopowych na rok służbowy 1930/1931 na terenie województw Poznańskiego i Pomorskiego