Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1998-07-24
Data wydania:
1998-06-05
Data wejścia w życie:
1999-01-01
Data uchylenia:
2009-04-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty wykonawcze (6)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (23)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (6)