Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-07-13
Data wydania:
2001-06-07
Data wejścia w życie:
2002-01-14
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (22)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (24)
Dyrektywy europejskie (3)