Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2010-12-17
Data wydania:
2010-11-26
Data wejścia w życie:
2011-01-01
Uwagi:
art. 41, 42 wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2010 r., art. 46 wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r., art. 36, art. 37 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2011 r., art. 5 pkt 1 lit. b.; art. 23 wprowadzający zmianę do ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1468) został skreślony w art. 26 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1726)
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (33)
Akty uznane za uchylone (6)
Odesłania (4)
Akty zmieniające (1)