Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-05-24
Data wydania:
2004-04-20
Data wejścia w życie:
2004-09-01
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych
Uwagi:
art. 13 ust. 4 i art. 48 wchodzą w życie z dniem 24 maja 2004 r.. Z dniem 1 stycznia 2012 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (na podst. Dz.U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398)
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty wykonawcze (43)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (18)
Dyrektywy europejskie (1)