Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-11-28
Data wydania:
2018-10-04
Data wejścia w życie:
2019-01-01
Uwagi:
1) art. 124 pkt 4 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; 2) art. 49 ust. 5 i 6 wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.; 3) art. 77 ust. 3 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.; 4) art. 23 ust. 5 i 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (21)
Akty wykonawcze (9)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (7)
Dyrektywy europejskie (2)