Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-09-05
Data wydania:
2019-07-19
Data wejścia w życie:
2019-09-20
Uwagi:
1) art. 1 ust. 2, art. 6 pkt 2 oraz art. 7 ust. 3 wchodzą w życie w zakresie: a) stron internetowych podmiotów publicznych nieopublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. - z dniem 23 września 2019 r., b) stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. - z dniem 23 września 2020 r., c) aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - z dniem 23 czerwca 2021 r.; 2) art. 15-28 wchodzą w życie z dniem 6 marca 2021 r.; 3) art. 4 ust. 3 i 4, art. 5 ust. 2, art. 29-34 i art. 51 wchodzą w życie z dniem 6 września 2021 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (14)
Akty wykonawcze (1)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (4)