Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-11-21
Data wydania:
2019-10-16
Data wejścia w życie:
2019-12-22
Uwagi:
1) art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., w zakresie dotyczącym rejestrów publicznych innych niż rejestr danych kontaktowych osób fizycznych; 2) art. 5 i art. 9 art. 1 pkt 5 wchodzą w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695);",; 3) art. 6 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2020 r.; 4) art. 7: a) pkt 4 wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r., b) pkt 1-3 i 5-7 wchodzą w życie z dniem 28 maja 2020 r.; 5) art. 11 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (11)
Akty zmieniające (1)