Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2023-07-21
Data wydania:
2023-07-07
Data wejścia w życie:
2023-07-22
Uwagi:
1) art. 8 pkt 1 i pkt 2 w zakresie art. 23a-23d, art. 23e ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 i ust. 3-5, art. 23g-23i, art. 23j ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 i ust. 3-6, art. 23k ust. 1 pkt 1 i ust. 2-6, art. 23l ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5 i art. 23m-23p, wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2023 r.; 2) art. 8 pkt 2 w zakresie art. 23e ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 23j ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 23k ust. 1 pkt 2 i art. 23l ust. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2023 r.; 3) art. 8 pkt 2 w zakresie art. 23f wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2023 r.; 4) art. 2 pkt 8 i art. 18 wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 22; 5) art. 2 pkt 6 i art. 12 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.; 6) art. 13 wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 19 ustawy zmienianej w art. 13; 7) art. 2 pkt 5 i art. 20 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r.; 8) art. 2 pkt 1 lit. b, pkt 2-4, 9 i 10, art. 14-16 i art. 20 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.; 9) art. 1, art. 3, art. 5-7, art. 9, art. 10 i art. 19 wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2024 r.; 10) art. 11 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (13)
Akty wykonawcze (3)
Dyrektywy europejskie (1)