Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-06-22
Data wydania:
2001-05-11
Data wejścia w życie:
2002-01-01
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
Uwagi:
Z dniem 12 czerwca 2009 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (na podst. Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 )
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty wykonawcze (45)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (19)
Dyrektywy europejskie (4)