Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-09-20
Data wydania:
2005-07-29
Data wejścia w życie:
2005-10-21
Data uchylenia:
2016-01-01
Uwagi:
1) art. 18-20 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 2) art. 6-14, art. 24, art. 31, art. 39, art. 40, art. 42, art. 51, art. 56, art. 71, art. 72 pkt 4 i 7, art. 75 pkt 3, art. 76 pkt 3-5, art. 77 pkt 4, art. 78 pkt 3, art. 80 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2006 r. 3) art. 21, art. 33, art. 72 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 października 2006 r. 4) art. 28, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3-6, art. 64-69 i art. 93 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 5) art. 30 ust. 2 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (9)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (36)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (11)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (10)