Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-10-11
Data wydania:
2002-09-12
Data wejścia w życie:
2003-10-12
Data uchylenia:
2013-10-07
Uwagi:
Przep. dotyczące instytucji pieniądza elektronicznego stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (5)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (7)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (1)