Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2000-12-22
Data wydania:
2000-11-16
Data wejścia w życie:
2001-06-23
Data uchylenia:
2018-07-13
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
Uwagi:
Z dniem 22 października 2009 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (na podst. Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317) Art. 3-6, art. 13 oraz art. 15 wchodzą w życie z dniem 6 stycznia 2001 r., art. 8 ust. 1 w zakresie obowiązku rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r., natomiast w zakresie obowiązku rejestracji pozostałych wymienionych w art. 2 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r., art. 45 pkt 3 lit b) w zakresie dotyczącym art. 106 ust. 4 i 5, wchodzi w życie z dniem 31 marca 2002 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (15)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (41)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (4)