Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-10-25
Data wydania:
2001-08-24
Data wejścia w życie:
2002-01-01
Uwagi:
przepisy art. 1 pkt 4 i 5 lit. f) i lit. j), art. 4-15, art. 22-23 oraz zmiana do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754) wchodzą w życie z dniem uzyskania przez RP członkostwa w UE
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (8)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (23)
Dyrektywy europejskie (3)