Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-01-03
Data wydania:
2013-12-06
Data wejścia w życie:
2014-01-18
Uwagi:
Art. 1 pkt 18 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r. Art. 1 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Art. 1 pkt 17 lit. c wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015 r. Art. 1 pkt 11 w zakresie art. 201 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (6)
Akty zmieniające (4)