Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-06-22
Data wydania:
2015-04-09
Data wejścia w życie:
2015-07-23
Uwagi:
art. 1 pkt 23 i art. 9 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (3)
Dyrektywy europejskie (2)