Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2022-04-22
Data wydania:
2022-04-07
Data wejścia w życie:
2022-07-08
Uwagi:
1) art. 13 wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r.; 2) art. 3, art. 4, art. 5 pkt 1, 2 i 4-7, art. 6, art. 7 pkt 1 i 6, art. 10, art. 14, art. 15, art. 16 pkt 1-20, pkt 22 lit. a i b, pkt 23-26, 28-30 i 32-43, art. 17, art. 20, art. 33 i art. 34 wchodzą w życie z dniem 7 maja 2022 r.; 3) art. 11, art. 16 pkt 21, pkt 22 lit. c, pkt 27 i 31, art. 18 i art. 28-32 wchodzą w życie z dniem 30 maja 2022 r.; 4) art. 12 pkt 2 i 3 oraz art. 35 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2022 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (20)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (6)