Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data wydania:
1999-01-22
Data wejścia w życie:
1999-03-11
Data uchylenia:
2011-01-02
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (11)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (39)
Orzeczenie TK (2)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (21)
Akty uchylające (1)