Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2000-12-13
Data wydania:
2000-11-09
Data wejścia w życie:
2001-01-01
Data uchylenia:
2001-10-01
Uwagi:
obowiązuje w zakresie zmian Dz.U. z 1991 r. Nr 77, poz. 335, Dz.U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 89, poz. 414, Nr 127, poz 627
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty wykonawcze (2)
Akty zmieniające (5)
Akty uchylające (1)