Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-05-22
Data wydania:
2009-05-07
Data wejścia w życie:
2009-06-06
Data uchylenia:
2017-06-21
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (14)
Akty wykonawcze (6)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (8)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (4)