Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-10-24
Data wydania:
2011-08-19
Data wejścia w życie:
2012-01-01
Data obowiązywania:
2012-01-01
Uwagi:
art. 131 i art. 132 wchodzą w życie 25 grudnia 2011 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (8)
Odesłania (9)
Akty wykonawcze (42)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (16)
Dyrektywy europejskie (9)