Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-08-31
Data wydania:
2015-07-24
Data wejścia w życie:
2018-06-04
Uwagi:
art. 6 pkt 5-7 wchodzi w życie z dniem 15 września 2015 r., art. 1 pkt 2-5 oraz pkt 8 w zakresie art. 80bh ust. 1, 3-5, ust. 6 pkt 2 i 3 oraz ust. 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; art. 1 pkt 6 w zakresie art. 80a ust. 2 pkt 1, 2 i 3 lit. a, pkt 7 w zakresie art. 80b ust. 1 pkt 1-6, 8-10 i 12-20 oraz ust. 2-4, pkt 8 w zakresie art. 80ba ust. 1 pkt 1-4 i 6, ust. 1a, ust. 2, ust. 3 w zakresie podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6, i ust. 4-6, art. 80bb, art. 80bc, art. 80bg, art. 80bh ust. 2, ust. 6 pkt 1 i 4, ust. 7 i 9, pkt 9, pkt 10 w zakresie art. 80ca-80cd, art. 80ce ust. 1 i 2, art. 80cf, art. 80cg pkt 1 lit. a i b i pkt 2 i art. 80ch, pkt 11-15, art. 4 pkt 2-4, art. 10, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2, art. 15 i art. 16a wchodzą w życie z dniem 13 listopada 2017 r. uchylony art. 5 - Dz. U. z 2017 r. poz. 1926 zmiana wprowadzona ustawą Dz. U. z 2021 poz. 1997 wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 21 powołanej ustawy
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uznane za uchylone (16)
Odesłania (11)
Akty zmieniające (9)
Dyrektywy europejskie (1)