Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-08-31
Data wydania:
2021-07-08
Data wejścia w życie:
2021-09-15
Uwagi:
1) art. 1 pkt 114 i art. 14 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.; 2) art. 1 pkt 1 lit. n, pkt 5 lit. b tiret trzecie, pkt 40 lit. d w zakresie art. 101 ust. 12b pkt 3, pkt 46, pkt 67, pkt 83 lit. a, pkt 84, pkt 87 lit. b, pkt 106 lit. c oraz art. 3 pkt 1 wchodzą w życie po upływie 1 czerwca 2022 r.; 3) art. 20 pkt 1, 2 i 4-6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.; 4) art. 1 pkt 39 w zakresie art. 99a ust. 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (23)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (7)