Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-03-15
Data wydania:
2016-02-25
Data wejścia w życie:
2016-06-16
Data uchylenia:
2021-12-08
Uwagi:
art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. b i c oraz art. 31 w zakresie art. 110 ust. 3-8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (12)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (8)
Akty wykonawcze (1)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (4)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (3)