Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2022-12-15
Data wydania:
2022-12-01
Data wejścia w życie:
2023-01-01
Uwagi:
1) art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 2, art. 31 ust. 2 i art. 35 wchodzą w życie z dniem 16 grudnia 2022 r.; 2) art. 1 pkt 4 lit. c i pkt 13 oraz art. 12 i art. 20 wchodzą w życie z dniem 16 marca 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (18)
Akty uznane za uchylone (6)