Position PDFStatus Title
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1160 Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 1923 r. w przedmiocie sprostowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1159 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 grudnia 1923 r. o zmianie taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego wąskotorowych łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1158 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 grudnia 1923 r. o zmianie opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1157 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 grudnia 1923 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień w części I "Przepisy przewozowe" Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1156 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 grudnia 1923 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1155 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 grudnia 1923 r. w przedmiocie przystąpienia Palestyny do Międzynarodowej Umowy o wymianie listów i pudełek z podaną wartością, podpisanej w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1154 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 29 grudnia 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie pobierania opłat od statków, tratew i spustu drzewa luźnego na wodach publicznych śródlądowych.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1153 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1923 r. w przedmiocie zniesienia Okręgowych Dyrekcji Robót Publicznych przy Urzędach Wojewódzkich w Stanisławowie i Tarnopolu.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1152 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1923 r. w przedmiocie nowego unormowania opłaty kontrolnej pobieranej od wyrobów tytoniowych, wywożonych za granicę.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1151 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1923 r. w przedmiocie nowego unormowania zwrotu kosztów nakładu tytoniowych opasek monopolowych.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1150 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1923 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych jak i prywatnych fabryk.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1149 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1923 r. w przedmiocie nowego unormowania opłaty za stały dozór skarbowy przy prywatnych fabrykach wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1148 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 grudnia 1923 r. celem wykonania ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczenia danin, niektórych innych dochodów publicznych, oraz kredytów udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1147 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1923 r. w sprawie przejścia na walutę polską spółek akcyjnych oraz komandytowych na akcje na obszarze górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1146 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 19 grudnia 1923 r. w sprawie pobierania opłat statystycznych w markach polskich według wartości stałej jednostki złotej.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1145 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmiany brzmienia artykułu 12 rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 11 czerwca 1920 r.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1144 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Zdrowia Publicznego, w przedmiocie oddania Tymczasowemu Wydziałowi Samorządowemu czynności, wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 1887 r., urządzającej prawne stosunki szpitali powszechnych i publicznych, tudzież zakładów dla położnic i obłąkanych, oraz z ustawy z dnia 6 stycznia 1875 r. o pokrywaniu kosztów leczenia ubogich, chorych w szpitalach publicznych b. Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1143 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 14 grudnia 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uposażeniu nieetatowych stałych dziennie płatnych pracowników kolejowych, objętych art. 102 ustawy o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1142 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 14 grudnia 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, o uposażeniu nieetatowych, stałych dziennie płatnych pracowników kolejowych.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1141 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 grudnia 1923 r. o częściowej zmianie opłat listowych w obrocie z Austrją.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1140 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 grudnia 1923 r. o zmianie sposobu przeliczania kwot przekazów pocztowych z waluty polskiej na franki francuskie i z franków francuskich na walutę polską.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1139 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 grudnia 1923 r. o zmianie sposobu przeliczania kwot przekazów pocztowych z waluty polskiej na dolary Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i z dolarów na walutę polską.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1138 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 grudnia 1923 r. o zaprowadzeniu wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Terytorjum Sarry.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1137 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 grudnia 1923 r. w sprawie zaprowadzenia t.zw. telegramów listowych.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1136 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmiany taksy dla komorników sądowych.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1135 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1923 r. w przedmiocie kosztów sądowych i opłat w województwach poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1923 nr 136 poz. 1134 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 grudnia 1923 r. o wydaniu Taryfy Towarowej Polskich Kolei Żelaznych.
Dz.U. 1923 nr 136 poz. 1133 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 grudnia 1923 r. o zmianach i uzupełnieniach Części I-ej Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 136 poz. 1132 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1923 r. w przedmiocie ustroju i zakresu działania parytetowych komisji doradczych przy Państwowych Urzędach Pośrednictwa Pracy i Opieki nad Wychodźcami.
Dz.U. 1923 nr 135 poz. 1131 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 grudnia 1923 r. o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 135 poz. 1130 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 grudnia 1923 r. o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1923 nr 135 poz. 1129 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 17 grudnia 1923 r. o zniesieniu generalnej dyrekcji regulacji rzek żeglownych, dyrekcji okręgów regulacji rzek żeglownych w Krakowie i Toruniu, biura projektów kanałów żeglugi w Krakowie oraz państwowych zarządów rzek w Szczucinie, Jarosławiu i Włocławku.
Dz.U. 1923 nr 135 poz. 1128 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 grudnia 1923 r., w sprawie uregulowania podatku od węgla na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1923 nr 135 poz. 1127 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 13 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmiany brzmienia artykułu 15 rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 11 czerwca 1920 r.
Dz.U. 1923 nr 135 poz. 1126 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 13 grudnia 1923 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1923 nr 135 poz. 1125 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 21 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmiany §§ 2, 3 rozporządzenia z dnia 16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, opłacających cło w monecie złotej.
Dz.U. 1923 nr 135 poz. 1124 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 13 grudnia 1923 r. w przedmiocie uiszczania należności celnych, wymierzonych w złotych frankach.
Dz.U. 1923 nr 135 poz. 1123 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 13 grudnia 1923 r. w przedmiocie przerachowania stawek celnych na franki złote.
Dz.U. 1923 nr 135 poz. 1122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1923 r. zmieniające kwoty pieniężne w niektórych postanowieniach, obowiązujących w b. dzielnicy austrjackiej ustaw o postępowaniu sądowem w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1923 nr 135 poz. 1121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w kwotach pieniężnych określonych w przepisach karnych, karno-administracyjnych i niektórych skarbowych, oraz w przepisach porządkowych i dyscyplinarnych.
Dz.U. 1923 nr 135 poz. 1120 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1923 r. w sprawie udzielenia koncesji na budowę i eksploatację wąskotorowej kolei żelaznej prywatnej użytku publicznego ze Starachowic do Solca nad Wisłą.
Dz.U. 1923 nr 135 poz. 1119 uchylony Ustawa z dnia 4 grudnia 1923 r. w przedmiocie częściowej zmiany ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach.
Dz.U. 1923 nr 134 poz. 1118 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 21 grudnia 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego.
Dz.U. 1923 nr 134 poz. 1117 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1923 r. w przedmiocie zastosowania stałej jednostki do obliczenia podatków gruntowych oraz dodatków państwowych do tych podatków.
Dz.U. 1923 nr 134 poz. 1116 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1923 r. o wykonaniu ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym.
Dz.U. 1923 nr 134 poz. 1115 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1923 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczenia danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe, w zakresie opłat stemplowych.
Dz.U. 1923 nr 134 poz. 1114 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1923 r. w sprawie zastosowania stałej jednostki do podatków: spadkowego i od darowizn.
Dz.U. 1923 nr 134 poz. 1113 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1923 r. w sprawie zmiany stawek opłat stemplowych.
Dz.U. 1923 nr 134 poz. 1112 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do państwowego podatku przemysłowego.
Dz.U. 1923 nr 134 poz. 1111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmiany kwot pieniężnych w ustawach o ustroju sądownictwa i o postępowaniu w cywilnych sprawach spornych w województwach: poznańskiem, pomorskiem i górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 134 poz. 1110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1923 r. o zmianie kwot pieniężnych w niektórych przepisach o postępowaniu sądowem w sprawach cywilnych w b. zaborze rosyjskim.
Dz.U. 1923 nr 134 poz. 1109 Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. tycząca się przedłużenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach).
Dz.U. 1923 nr 134 poz. 1108 Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie wypuszczenia Serji II 6% złotych bonów skarbowych.
Dz.U. 1923 nr 134 poz. 1107 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem oraz prokuratorów.
Dz.U. 1923 nr 133 poz. 1106 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do podatku od kapitałów i rent.
Dz.U. 1923 nr 133 poz. 1105 Rozporządzenie IV Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1923 r. o przyjmowaniu przed terminem płatności podatków zaliczek waloryzacyjnych.
Dz.U. 1923 nr 133 poz. 1104 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 13 grudnia 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu seradeli, wyki, peluszki i koniczyny.
Dz.U. 1923 nr 133 poz. 1103 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 grudnia 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na wyspę Alderney postanowień Międzynarodowej Konwencji dotyczącej ruchu automobilowego, podpisanej w Paryżu dnia 11 października 1909 r.
Dz.U. 1923 nr 133 poz. 1102 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 grudnia 1923 r. w przedmiocie przystąpienia wyspy Jersey, okręgu Guernesey i wyspy Man do Konwencji z dnia 4 maja 1910 r., dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1923 nr 133 poz. 1101 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1923 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1923 nr 133 poz. 1100 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1923 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1923 nr 133 poz. 1099 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1923 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1923 nr 133 poz. 1098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1923 r. o sądownictwie doraźnem w okręgach Sądów apelacyjnych w Warszawie, w Lublinie i w Wilnie.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1097 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 14 grudnia 1923 r. w sprawie upoważnienia niektórych kategorji mierniczych do wykonywania czynności pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1096 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 17 grudnia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (prace przy recepturze).
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1095 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 17 grudnia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1094 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie uzupełnienia postanowień szczególnych dotyczących bezpośredniej komunikacji towarowej na przewóz przesyłek zwyczajnych pomiędzy Polską a Tryjestem.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1093 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 19 grudnia 1923 r. o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowej kolei dojazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1092 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 19 grudnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych, oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1091 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 19 grudnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1090 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 19 grudnia 1923 r. o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązujących na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1089 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 19 grudnia 1923 r. o zmianie opłat taryfowych na wąskotorowych kolejach państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji kolei państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1088 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 grudnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego wąskotorowych łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1087 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 grudnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach: wilanowskiej i grójeckiej towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1086 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 grudnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1085 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1923 r. w sprawie opłat za rozpatrywanie obrazów kinematograficznych.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1084 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1923 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych jak i prywatnych fabryk.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1083 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki od podatku od skrzynek depozytowych.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1082 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych w przedmiocie zastosowania stałej jednostki do obliczania daniny lasowej.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1081 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1923 r. celem wykonania ustawy z dnia 14 listopada 1923 r. w przedmiocie przepisów o państwowym podatku dochodowym, obowiązujących w roku 1923 na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1080 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1923 r. w przedmiocie uzupełnienia warunków pod jakiemi zezwala się prywatnym fabrykantom wyrobów tytoniowych na dalszą produkcję tychże wyrobów.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1079 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1923 r. w sprawie opłaty za składowe od towarów przyjętych do składów urzędowych.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1078 Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 1 grudnia 1923 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1923 r. w sprawie podwyższenia podatku od zużycia olejów mineralnych.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1923 r. w sprawie podwyższenia podatku spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 131 poz. 1069 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego.
Dz.U. 1923 nr 131 poz. 1068 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1923 r. w przedmiocie skrócenia terminu wyznaczonego do sprzedaży z licytacji przesyłek celnych.
Dz.U. 1923 nr 131 poz. 1067 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 15 grudnia 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską, Spisz i Orawę oraz województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołkowyski oraz gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego rozporządzeń do ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu oraz ustawy z dnia 14 lutego 1922 r., zmieniającej ustawę z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1923 nr 131 poz. 1066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1923 r. w przedmiocie ustalenia na miesiąc styczeń 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1923 nr 131 poz. 1065 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1923 r. o utworzeniu miasta Żychlina w powiecie kutnowskim.
Dz.U. 1923 nr 131 poz. 1064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w sprawie zmiany terminu płatności podatku od węgla na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1923 nr 131 poz. 1063 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 1923 r. o rozciągnięciu na obszar województw: śląskiego, wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego, jak również gmin: białowieskiej, suchopolskiej i masiewskiej województwa białostockiego oraz powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego, brasławskiego, dziśnieńskiego, duniłowiczowskiego i wilejskiego Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej ustawy z dnia 26 marca 1920 r. w przedmiocie urządzania loterji i założenia Polskiej Państwowej Loterji Klasowej.
Dz.U. 1923 nr 131 poz. 1062 Ustawa z dnia 5 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmiany ustawy o podatku giełdowym.
Dz.U. 1923 nr 131 poz. 1061 Ustawa z dnia 5 grudnia 1923 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
Dz.U. 1923 nr 131 poz. 1060 Ustawa z dnia 28 listopada 1923 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa Zdrowia Publicznego.
Dz.U. 1923 nr 130 poz. 1059 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1923 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych, jak i prywatnych fabryk.
Dz.U. 1923 nr 130 poz. 1058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. zmieniające przepisy tymczasowe o kosztach sądowych.
Dz.U. 1923 nr 129 poz. 1057 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 27 listopada 1923 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określenia ich ceny.
Dz.U. 1923 nr 129 poz. 1056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1923 r. w sprawie djet przy podróżach służbowych na obszar w. m. Gdańska.
Dz.U. 1923 nr 128 poz. 1055 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 13 grudnia 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego.
Dz.U. 1923 nr 128 poz. 1054 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1923 r. w przedmiocie wykupienia 6% złotych bonów skarbowych Serji I D.
Dz.U. 1923 nr 128 poz. 1053 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 1 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmiany kompetencji terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich w Samborze i Stryju.
Dz.U. 1923 nr 128 poz. 1052 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w przedmiocie sprostowania błędu w ustawie z dnia 11 sierpnia 1923 r., zmieniającej niektóre przepisy karne, obowiązujące w województwach: poznańskiem i pomorskiem oraz w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 128 poz. 1051 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie sprostowania błędu w ustawie z dnia 11 sierpnia 1923 r., zmieniającej niektóre przepisy karne, obowiązujące w województwach: poznańskiem i pomorskiem oraz w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1050 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 grudnia 1923 r. w przedmiocie przepisów o komunalnem pośrednictwie pracy na terenie górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1049 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 27 listopada 1923 r. w przedmiocie państwowych egzaminów pielęgniarskich.
Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1048 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 1 grudnia 1923 r. o wprowadzeniu opłaty wywozowej od wywozu ziemniaków.
Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1047 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 31 października 1923 r. o dalszem podwyższeniu opłaty stemplowej od kart do gry.
Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w sprawie podatku od kart do gry na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1923 r. w przedmiocie służby przygotowawczej i egzaminu praktycznego kandydatów na stanowiska urzędników rachunkowych i kasowych w służbie państwowej.
Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1044 Ustawa z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1043 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia podatku od zużycia olejów mineralnych na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1042 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1041 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1040 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia podatku od drożdży prasowanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1039 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1038 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1037 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie opodatkowania spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1036 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1923 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1923 r. o przyznawaniu premji za wykrycie przekroczeń rozporządzeń, dotyczących obrotu walutami i dewizami.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1035 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1923 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1923 r. dotyczącego zmian w wysokości opłat od patentów akcyzowych.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1034 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 3 grudnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1033 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 3 grudnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1032 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 1 grudnia 1923 r. o zmianach i uzupełnieniach rozporządzenia z dnia 20 października 1923 r. o czasowej uldze taryfowej przy przewozie węgla kamiennego opałowego, objętego akcją Nadzwyczajnego Komisarza zwalczania drożyzny.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1031 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1923 r. w przedmiocie zmian w rozporządzeniu z dnia 30 stycznia 1922 r. do ustawy o zarobkowem pośrednictwie pracy.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1030 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 26 listopada 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w przedmiocie norm szacunkowych zwierząt domowych dla wymiaru podatku procentowego.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1029 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 24 listopada 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w sprawie podwyższenia podatku od zużycia olejów mineralnych.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1027 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1923 r. w przedmiocie rozwiązania Rady Miejskiej w Zdunach pow. Krotoszyńskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1020 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1923 r. w przedmiocie podwyższenia kosztów postępowania przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1019 Ustawa z dnia 13 listopada 1923 r. w przedmiocie niektórych zmian w dekrecie z dnia 8 lutego 1919 r. o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i dekrecie z dnia 7 lutego 1919 r. o rejestrze handlowym.
Dz.U. 1923 nr 125 poz. 1018 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1923 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych jak i prywatnych.
Dz.U. 1923 nr 125 poz. 1017 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 3 grudnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1923 nr 125 poz. 1016 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 19 listopada 1923 r. w przedmiocie przepisów sanitarnych dla uzdrowisk, posiadających charakter użyteczności publicznej.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 1015 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 grudnia 1923 r. o podwyższeniu opłat za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 1014 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 grudnia 1923 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 1923 r. w przedmiocie wysokości opłat pobieranych przez Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Poznaniu za sprawdzanie urządzeń wymagających dozoru.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 1013 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 4 grudnia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 1012 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 28 listopada 1923 r. w przedmiocie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na kur czyli różyczkę (rubeola).
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 1011 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 26 listopada 1923 r. w przedmiocie podwyższenia wynagrodzenia rozjemców, powołanych do szacowania zwierząt, przeznaczonych na zabicie z rozporządzenia władz w celu tłumienia zaraźliwych chorób zwierzęcych na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 1010 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 listopada 1923 r. o podwyższeniu opłat, pobieranych od pracodawców przez państwowe urzędy pośrednictwa pracy za dokonywane zapośredniczenia do pracy tytułem zwrotu kosztów kancelaryjnych.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 1009 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 12 listopada 1923 r. o opłatach w postępowaniu rejestrowem na obszarze Sądów Apelacyjnych: krakowskiego i lwowskiego oraz Sądu okręgowego cieszyńskiego.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 1008 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumienia z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 12 listopada 1923 r. o opłatach w postępowaniu rejestrowem na obszarze Sądów Apelacyjnych: lubelskiego, warszawskiego i wileńskiego.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 1007 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1923 r. w przedmiocie określenia kursu franka złotego dla wpłat podatku majątkowego.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 1006 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 listopada 1923 r. w przedmiocie przyznawania rejonowym hurtownikom tytoniowym kredytów na pobór wyrobów tytoniowych w Państwowych Magazynach wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 1005 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 listopada 1923 r. w sprawie niektórych formularzy związanych z postępowaniem celnem.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 1004 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 30 listopada 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie pobierania opłat od statków, tratew i spustu drzewa luźnego na wodach publicznych śródlądowych.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 1003 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 31 października 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu mięsa końskiego.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 1002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie ustalenia mnożnej miarodajnej dla określenia dopłaty na miesiąc grudzień 1923 r. do uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 1001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 1000 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1923 r. w przedmiocie zmian w wysokości opłat od patentów akcyzowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ustalonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 maja 1923 r.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 999 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1923 r. w sprawie djet przy podróżach służbowych do Rosji.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 998 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 listopada 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji handlowej między Polską a Królestwem Serbów, Kroatów i Słoweńców, podpisanej w Warszawie dnia 23 października 1922 r.
Dz.U. 1923 nr 123 poz. 997 Rozporządzenie III Ministra Skarbu z dnia 15 listopada 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, w celu wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o podatku majątkowym, zawierające przepisy o sporządzaniu spisów płatników i o składaniu zeznań.
Dz.U. 1923 nr 123 poz. 996 Rozporządzenie II Ministra Skarbu z dnia 15 listopada 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w celu wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o podatku majątkowym, zawierające przepisy o ustaleniu wartości przedmiotów majątkowych.
Dz.U. 1923 nr 122 poz. 995 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego.
Dz.U. 1923 nr 122 poz. 994 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1923 r. w przedmiocie podniesienia norm opłat manipulacyjnych wymienionych w rozporządzeniu Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 7 października 1923 r.
Dz.U. 1923 nr 122 poz. 993 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych oraz Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 22 listopada 1923 r. w przedmiocie zwolnienia na obszarze b. dzielnicy austrjackiej rządowo upoważnionych cywilnych inżynierów budownictwa od egzaminu wymaganego od kandydatów na budowniczych.
Dz.U. 1923 nr 122 poz. 992 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. o zniesieniu powiatu podgórskiego.
Dz.U. 1923 nr 122 poz. 991 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. o utworzeniu powiatu makowskiego.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 990 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 28 listopada 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 989 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 listopada 1923 r. o czasowej uldze taryfowej przy przewozie kolejami soli, nafty i węgla, objętych akcją zapomogową za pośrednictwem Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego w Krakowie.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 988 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 listopada 1923 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 987 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 listopada 1923 r. o otwarciu do użytku publicznego nowozbudowanego odcinka Tułowice-Wyszogród kolei wąskotorowej Sochaczew-Tułowice-Piaski.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 986 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 listopada 1923 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na otwartej do tymczasowego ruchu kolei wąskotorowej Wawer-Wiązowna.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 985 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 listopada 1923 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 23 lutego 1923 r. o wprowadzeniu tymczasowej komunikacji kolejowej pomiędzy Polską a Łotwą przez stację Zemagle.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 984 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 listopada 1923 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 983 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 listopada 1923 r. w przedmiocie podwyższenia dodatków drożyźnianych do świadczeń, zapewnionych ustawą o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej u niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej, obowiązującą na ziemiach b. państwa austrjackiego i węgierskiego, a wchodzącego w skład Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 982 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 listopada 1923 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do rent, zapewnionych obowiązującą w b. dzielnicy pruskiej ustawą o ubezpieczeniu urzędników prywatnych.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 981 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 listopada 1923 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do rent ubezpieczenia od wypadków dla osób, pobierających renty i dodatki do rent z Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 980 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 listopada 1923 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 1923 r. w przedmiocie opłat za dozór kotłów zleconych stowarzyszeniu dozoru kotłów w Poznaniu przez władze państwowe.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 979 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 listopada 1923 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 27 stycznia 1922 r. w przedmiocie wykonywania dozoru nad kotłami parowemi.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 978 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1923 r. w przedmiocie granic uchybień obiegowych dla narzędzi mierniczych, używanych w obrocie publicznym.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 977 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 listopada 1923 r. o klasyfikacji telefonów abonentowych w województwie poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 976 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 192 3r. w przedmiocie dalszego podwyższenia dodatków drożyźnianych do rent ubezpieczeniowych inwalidów, z powodu starości i dla rodzin po ubezpieczonych, zapewnionych obowiązującą w b. dzielnicy pruskiej ordynacją ubezpieczeniową Rzeszy Niemieckiej z dnia 19 lipca 1911 r.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 975 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1923 r. w przedmiocie podwyższenia kwot, przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 974 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1923 r. w przedmiocie podwyższenia kwot, przewidzianych w obowiązującej w b. dzielnicy pruskiej ustawie o ubezpieczeniu urzędników prywatnych.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 973 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1923 r. w przedmiocie ustalenia na miesiąc grudzień 1923 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1923 nr 120 poz. 972 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 listopada 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1923 nr 120 poz. 971 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 listopada 1923 r. o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1923 nr 120 poz. 970 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 2 października 1923 r. o podwyższeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej.
Dz.U. 1923 nr 120 poz. 969 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.
Dz.U. 1923 nr 120 poz. 968 Ustawa z dnia 14 listopada 1923 r. w przedmiocie przepisów o państwowym podatku dochodowym, obowiązujących w r. 1923 na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 119 poz. 967 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 listopada 1923 r. o zmianie i podwyższeniu taksy komisowego, pobieranego przez Ajencje Celne P.K.P.
Dz.U. 1923 nr 119 poz. 966 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 listopada 1923 r. o podwyższeniu taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych.
Dz.U. 1923 nr 119 poz. 965 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 21 listopada 1923 r. w przedmiocie przejściowej ulgi celnej dla towarów, opłacających cło w monecie złotej.
Dz.U. 1923 nr 119 poz. 964 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 listopada 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej wąskotorowych kolei państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji kolei państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 119 poz. 963 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 listopada 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego wąskotorowych Łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 119 poz. 962 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 listopada 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 119 poz. 961 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 listopada 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1923 nr 119 poz. 960 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 listopada 1923 r. o zmianach w Taryfie Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 119 poz. 959 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 15 listopada 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 119 poz. 958 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 października 1923 r. w przedmiocie budowy, ustawienia i dozoru kotłów parowych na statkach.
Dz.U. 1923 nr 119 poz. 957 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1923 r. o utworzeniu miasta Tuszyna w powiecie łódzkim.
Dz.U. 1923 nr 119 poz. 956 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1923 r. o utworzeniu miasta Konstantynowa w powiecie łódzkim.
Dz.U. 1923 nr 118 poz. 955 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 20 listopada 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego.
Dz.U. 1923 nr 118 poz. 954 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, opłacających cło w monecie złotej.
Dz.U. 1923 nr 118 poz. 953 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, podlegających mnożnikowi celnemu normalnemu.
Dz.U. 1923 nr 118 poz. 952 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 16 listopada 1923 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1923 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1923 nr 118 poz. 951 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 listopada 1923 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1923 nr 118 poz. 950 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 7 listopada 1923 r. dotyczące taryfy opłat za prace wykonywane przez zarząd katastralny na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1923 nr 118 poz. 949 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 19 listopada 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 118 poz. 948 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1923 r. w przedmiocie nowego unormowania opłaty pobieranej od prywatnych fabrykantów wyrobów tytoniowych za stały dozór skarbowy.
Dz.U. 1923 nr 118 poz. 947 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1923 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 17 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu oraz ustawy z dnia 14 lutego 1922 r., zmieniającej ustawę z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu, na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1923 nr 118 poz. 946 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1923 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu oraz ustawy z dnia 14 lutego 1922 r., zmieniającej ustawę z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 118 poz. 945 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1923 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu oraz ustawy z dnia 14 lutego 1922 r., zmieniającej ustawę z dnia 18 grudnia 1919 r., o czasie pracy w przemyśle i handlu na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1923 nr 118 poz. 944 Ustawa z dnia 3 listopada 1923 r. zmieniająca art. 14 ustawy z dnia 29 maja 1920 r. w przedmiocie zmiany przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn.
Dz.U. 1923 nr 118 poz. 943 Ustawa z dnia 3 listopada 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców na województwo śląskie.
Dz.U. 1923 nr 118 poz. 942 uchylony Ustawa z dnia 30 października 1923 r. o państwowych stypendjach oraz innych formach pomocy dla młodzieży akademickiej.
Dz.U. 1923 nr 117 poz. 941 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 8 listopada 1923 r. o zmianach i uzupełnieniach tymczasowej bezpośredniej komunikacji osobowej, bagażowej i towarowej między stacjami polskich kolei państwowych, a stacjami, położonemi na obszarze W.M. Gdańska, oraz między stacjami polskich kolei państwowych przez obszar W.M. Gdańska.
Dz.U. 1923 nr 117 poz. 940 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 listopada 1923 r. w przedmiocie przystąpienia Republiki Estońskiej do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r.
Dz.U. 1923 nr 117 poz. 939 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 listopada 1923 r. w przedmiocie przystąpienia kolonji brytyjskiej Brunei do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r.
Dz.U. 1923 nr 117 poz. 938 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 17 października 1923 r. w przedmiocie wprowadzenia w Ziemi Wileńskiej postanowień niektórych rozporządzeń Ministra Robót Publicznych.
Dz.U. 1923 nr 117 poz. 937 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1923 r. w przedmiocie ustalenia na miesiące październik i listopad 1923 r. mnożnej, miarodajnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1923 nr 117 poz. 936 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1923 r. w sprawie podwyższenia djet dziennych.
Dz.U. 1923 nr 117 poz. 935 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w przedmiocie sprostowania błędu w ustawie z dnia 11 sierpnia 1923 r., zmieniające niektóre przepisy ustawy o ustroju sądownictwa i ustawy o postępowaniu w cywilnych sprawach spornych w województwach: poznańskiem i pomorskiem oraz górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 117 poz. 934 Ustawa z dnia 31 października 1923 r. w przedmiocie wykładnika podwyżki raty podatków gruntowych i budynkowych oraz oddzielnych dodatków, przypadającej za drugie półrocze 1923 r.
Dz.U. 1923 nr 116 poz. 933 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 1923 r. o strawnem i drogowem dla organów sądowych w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1923 nr 116 poz. 932 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 listopada 1923 r. o podwyższeniu opłat za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1923 nr 116 poz. 931 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 8 listopada 1923 r. w przedmiocie uzupełnienia postanowień szczególnych dotyczących bezpośredniej komunikacji towarowej na przewóz przesyłek zwyczajnych pomiędzy Polską a Tryjestem.
Dz.U. 1923 nr 116 poz. 930 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 7 listopada 1923 r. o otwarciu do użytku publicznego nowozbudowanej kolei wąskotorowej Ciechanów-Grudusk.
Dz.U. 1923 nr 116 poz. 929 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 października 1923 r. o zmianach w tymczasowej polsko-niemieckiej komunikacji sąsiedzkiej.
Dz.U. 1923 nr 116 poz. 928 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 listopada 1923 r. w przedmiocie wykupienia 6% bonów skarbowych Serji I C.
Dz.U. 1923 nr 116 poz. 927 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 listopada 1923 r. w przedmiocie nowego unormowania zwrotu kosztów nakładu tytoniowych opasek monopolowych.
Dz.U. 1923 nr 116 poz. 926 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 listopada 1923 r. w sprawie zysku monopolowego od machorki.
Dz.U. 1923 nr 116 poz. 925 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1923 r. w przedmiocie uchylenia §§ 76 do 78 oraz pozycji taryfowej 10 ustawy stemplowej niemieckiej.
Dz.U. 1923 nr 116 poz. 924 Ustawa z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1923 nr 115 poz. 923 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 7 listopada 1923 r. o podniesieniu niektórych opłat probierczych.
Dz.U. 1923 nr 115 poz. 922 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 października 1923 r. o rozciągnięciu tymczasowej bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami polskich kolei państwowych, a stacjami, położonemi na obszarze W.M Gdańska, oraz między stacjami polskich kolei państwowych przez obszar W.M. Gdańska, na stacje polskiego Śląska Górnego.
Dz.U. 1923 nr 115 poz. 921 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 października 1923 r. o zmianach w tymczasowej komunikacji towarowej pomiędzy polskim Śląskiem Górnym z jednej strony a resztą Polski (włączając w to stacje zarządzanych przez Polskę kolei obszaru W.M. Gdańska) z drugiej strony, przez niemiecki Śląsk Górny.
Dz.U. 1923 nr 115 poz. 920 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 października 1923 r. o bezpośredniej komunikacji między stacjami polskiego Śląska Górnego, położonemi na północ i południe od węzła Bytomskiego, stacjami polskiego Śląska Górnego a stacjami polskiemi, między stacjami leżącemi poza Śląskiem Górnym, i wreszcie pomiędzy stacjami polskiemi, leżącemi poza Śląskiem Górnym, tranzytem przez Polski Śląsk Górny.
Dz.U. 1923 nr 115 poz. 919 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 października 1923 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 8 sierpnia 1923 r. w przedmiocie upoważnienia zarządów gmin do czasowego zajmowania lokali szkolnych w gminie na cele powszechnego nauczania.
Dz.U. 1923 nr 114 poz. 918 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 5 listopada 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 114 poz. 917 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 114 poz. 916 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 114 poz. 915 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 114 poz. 914 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 114 poz. 913 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 114 poz. 912 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat, ustanowionych w dekretach z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych.
Dz.U. 1923 nr 114 poz. 911 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1923 r. w przedmiocie podwyższenia niektórych norm zasiłków dla rodzin osób powołanych na ćwiczenia wojskowe.
Dz.U. 1923 nr 113 poz. 910 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1923 r. w przedmiocie wynagrodzenia godzinowego drużyn parowozowych za czas spędzony w służbie na parowozie.
Dz.U. 1923 nr 113 poz. 909 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1923 r. w przedmiocie wynagrodzenia godzinowego drużyn konduktorskich za czas spędzony w służbie przy pociągach.
Dz.U. 1923 nr 113 poz. 908 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1923 r. w przedmiocie wynagrodzenia godzinowego drużyn konduktorskich za czas spędzony w służbie przy pociągach.
Dz.U. 1923 nr 113 poz. 907 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1923 r. w przedmiocie wynagrodzenia godzinowego drużyn parowozowych za czas spędzony w służbie na parowozie.
Dz.U. 1923 nr 113 poz. 906 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1923 r. w przedmiocie wynagrodzenia godzinowego drużyn parowozowych za czas spędzony w służbie na parowozie.
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 905 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 1923 r. o dyzlokacji sądów okręgowych w Wadowicach i Nowym-Sączu oraz sądów powiatowych w Jordanowie i Nowym Targu.
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 904 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1923 r. o zmianie §§ 23 i 25 rozporządzenia z dnia 6 lipca 1922 r. o ruchu samochodów i innych pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 903 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 3 listopada 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego.
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 902 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1923 r. w przedmiocie sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 901 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 października 1923 r. w przedmiocie ustawiania w gorzelniach na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, lubelskiego i kieleckiego aparatów kontrolnomierniczych wytwórni krajowych, wydane w uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1923 r.
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 900 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 października 1923 r. w sprawie zmiany rosyjskiej ustawy probierczej, obowiązującej na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 899 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1923 r. o rozwiązaniu gminy Pańkowce, utworzeniu gminy Łanowce oraz zmianie granic gmin: Białozórka i Wyszogródek w powiecie Krzemienieckim.
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 898 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 2 października 1923 r. w przedmiocie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na chorobę Heine-Medina (polyomyllitis anterior).
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 897 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1923 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 896 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1923 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za nocną służbę.
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 895 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1923 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 1923 r., ustalającego starszeństwo i warunki przyjęcia oficera zawodowego, przeniesionego do rezerwy, ponownie na oficera zawodowego.
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 894 Nowela z dnia 3 listopada 1923 r. w przedmiocie przedłużenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 21 września 1922 r. w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych, b. czynszowników oraz "wolnych ludzi" na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego, wołożyńskiego, wilejskiego, wileńskiego, oszmiańskiego, trockiego, święciańskiego, brasławskiego, duniłowiczowskiego, dziśnieńskiego, lidzkiego i gmin: białowieskiej, masiewskiej oraz suchopolskiej powiatu bielskiego.
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 893 Ustawa z dnia 3 listopada 1923 r. w przedmiocie wstrzymania eksmisji dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki i położonych w obrębie miast, miasteczek, wsi i osad na obszarze Ziemi Wileńskiej, województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: bielskiego, grodzieńskiego, wołkowyskiego, sokólskiego i białostockiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 892 Ustawa z dnia 25 października 1923 r. o dodatkowem prowizorjum budżetowem za czas od 1 lipca do 30 września 1923 r. oraz o prowizorjum budżetowem za czas od 1 października do 31 grudnia 1923 r.
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 891 uchylony Ustawa z dnia 24 października 1923 r. w przedmiocie podwyższenia kar za zwłokę.
Dz.U. 1923 nr 111 poz. 890 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 27 października 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 111 poz. 889 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 14 października 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w przedmiocie wykonania § 15 ustawy o rybołóstwie z dnia 31 października 1887 r.
Dz.U. 1923 nr 111 poz. 888 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1923 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim na miasto Rajgród powiatu szczuczyńskiego.
Dz.U. 1923 nr 111 poz. 887 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1923 r. w przedmiocie wykupienia 6% złotych bonów skarbowych Serji I. B.
Dz.U. 1923 nr 111 poz. 886 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 października 1923 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych jak i prywatnych fabryk oraz o nowem unormowaniu zysku monopolowego.
Dz.U. 1923 nr 111 poz. 885 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1923 r. w przedmiocie kosztów podróży dla członków i zastępców członków Komisji do spraw podatku przemysłowego.
Dz.U. 1923 nr 110 poz. 884 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 października 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego wąskotorowych Łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 110 poz. 883 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 października 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1923 nr 110 poz. 882 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 października 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 110 poz. 881 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 października 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1923 nr 110 poz. 880 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 października 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 110 poz. 879 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 października 1923 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz.
Dz.U. 1923 nr 110 poz. 878 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 października 1923 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 110 poz. 877 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 22 października 1923 r. o wprowadzeniu na polskich kolejach górnośląskich ogólnej taryfy na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 110 poz. 876 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 1923 r. w przedmiocie zmiany taryfy adwokackiej, obowiązującej w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1923 nr 110 poz. 875 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1923 r. w sprawie ujawniania zapasów przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1923 nr 110 poz. 874 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 października 1923 r. w przedmiocie przedłużenia mocy prawnej patentów na wynalazki oraz świadectw ochronnych na wzory rysunkowe, modele i znaki towarowe, udzielonych na zasadzie poprzednio obowiązujących ustaw.
Dz.U. 1923 nr 110 poz. 873 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 7 października 1923 r. w przedmiocie zmiany brzmienia artykułu 15 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1923 nr 110 poz. 872 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1923 r. w przedmiocie wynagrodzenia godzinowego drużyn konduktorskich za czas spędzony w służbie przy pociągach.
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 871 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 października 1923 r. w przedmiocie uzupełnienia i przedłużenia terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1923 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 870 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 22 października 1923 r. o zmianie i podwyższeniu "taksy komisowego", pobieranego przez ajencje celne P.K.P.
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 869 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 22 października 1923 r. o podwyższeniu taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych.
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 868 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 października 1923 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 867 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 października 1923 r. o zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 866 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 października 1923 r. o czasowej uldze taryfowej przy przewozie węgla kamiennego opałowego, objętego akcją Nadzwyczajnego Komisarza zwalczania drożyzny.
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 865 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 października 1923 r. o tymczasowem otwarciu ruchu na wąskotorowej kolei Wawer-Wiązowna do użytku publicznego.
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 864 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 października 1923 r. o wprowadzeniu na polskich kolejach górnośląskich postanowień taryfowych, zawartych w części II "Taryfy polskich normalnotorowych kolei państwowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych".
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 863 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 października 1923 r. w przedmiocie blankietów wekslowych.
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 862 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 października 1923 r. w przedmiocie ustalenia wykładnika wzrostu przeciętnych cen hurtowych, miarodajnego dla określenia wszelkich kwot oznaczonych w ustawie z dnia 14 maja 1923 r. w przedmiocie państwowego podatku przemysłowego jak i w załączonej do niej taryfie, na rok podatkowy 1924.
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 861 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 października 1923 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzeń Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1922 r. i 23 czerwca 1923 r. o wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. dotyczącego opodatkowania spirytusu.
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 860 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 października 1923 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 859 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 8 października 1923 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 lutego 1922 r. co do przyznania ulgowej opłaty pocztowej paczkom z podręcznikami szkolnemi.
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 858 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1923 r. w przedmiocie zmian w kwotach pieniężnych określonych w przepisach karnych, karno-administracyjnych i niektórych skarbowych, oraz w przepisach porządkowych.
Dz.U. 1923 nr 108 poz. 857 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 18 października 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 108 poz. 856 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 17 października 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 108 poz. 855 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 października 1923 r. o podwyższeniu opłat za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1923 nr 108 poz. 854 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 października 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 108 poz. 853 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1923 r. w sprawie przedłużenia czasu pracy w cukrowniach w r. 1923-1924.
Dz.U. 1923 nr 108 poz. 852 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.
Dz.U. 1923 nr 108 poz. 851 Oświadczenie Rządowe z dnia 1 czerwca 1923 r. w przedmiocie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych Polski, dotyczących sześciu układów pocztowych, podpisanych w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r.
Dz.U. 1923 nr 108 poz. 850 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa Umowa dotycząca prenumeraty dzienników i czasopism, podpisana w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r.
Dz.U. 1923 nr 108 poz. 849 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa Umowa dotycząca zleceń pocztowych, podpisana w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r.
Dz.U. 1923 nr 108 poz. 848 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa Umowa dotycząca przekazów pocztowych, podpisana w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r.
Dz.U. 1923 nr 108 poz. 847 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa Konwencja, dotycząca wymiany paczek pocztowych, podpisana w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r.
Dz.U. 1923 nr 108 poz. 846 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa Umowa, dotycząca wymiany listów i pudełek z podaną wartością, podpisana w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r.
Dz.U. 1923 nr 108 poz. 845 wygaśnięcie aktu Światowa Konwencja Pocztowa, podpisana w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r.
Dz.U. 1923 nr 107 poz. 844 Obwieszczenie z dnia 16 października 1923 r. w przedmiocie sprostowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 107 poz. 843 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 października 1923 r. o zmianie cennika sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych, jak i prywatnych fabryk.
Dz.U. 1923 nr 107 poz. 842 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1923 r. w przedmiocie zmiany § 5 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1923 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 maja 1923 r. w przedmiocie zakupu ropy bruttowej dla Państwowej Fabryki Olejów Mineralnych w Drohobyczu.
Dz.U. 1923 nr 107 poz. 841 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 września 1923 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy kolei prywatnej użytku publicznego Działoszyce-Kazimierza Wielka.
Dz.U. 1923 nr 106 poz. 840 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 1923 r. w przedmiocie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Protokółu podpisania Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, z dnia 16 grudnia 1920 r.
Dz.U. 1923 nr 106 poz. 839 wygaśnięcie aktu Statut stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, przewidzianego w artykule 14 Paktu Ligi Narodów.
Dz.U. 1923 nr 106 poz. 838 Protokół podpisania Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej.
Dz.U. 1923 nr 106 poz. 837 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 września 1923 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Handlowego między Polską a Belgją i Wielkiem Księstwem Luksemburskiem, podpisanego w Brukseli dnia 30 grudnia 1922 roku.
Dz.U. 1923 nr 106 poz. 836 wygaśnięcie aktu Traktat handlowy pomiędzy Polską a Belgją i Wielkiem Księstwem Luksemburskiem, podpisany w Brukseli dnia 30 grudnia 1922 r. (ratyfikowany na podstawie ustawy z dnia 1 czerwca 1923 r.).
Dz.U. 1923 nr 106 poz. 835 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 września 1923 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Polsko-Belgijskiej, dotyczącej pewnych kwestji, odnoszących się do majątków, praw i udziałów, podpisanej w Brukseli dnia 20 września 1923 r.
Dz.U. 1923 nr 106 poz. 834 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską a Belgją, podpisana w dniu 30 grudnia 1922 r., a dotycząca pewnych kwestyj, odnoszących się do majątków, praw i udziałów.
Dz.U. 1923 nr 106 poz. 833 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 września 1923 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy Polsko-Francuskiej, dotyczącej ustroju przemysłu naftowego, podpisanej w Paryżu dnia 6 lutego 1922 r.
Dz.U. 1923 nr 106 poz. 832 wygaśnięcie aktu Umowa Polsko-Francuska, dotycząca ustroju przemysłu naftowego, podpisana w Paryżu dnia 6 lutego 1922 roku.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 831 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 17 października 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 830 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 października 1923 r. w przedmiocie rozszerzenia kompetencji władz celnych II instancji w sprawach postępowania celnego.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 829 Rozporządzenie nr 1 Ministra Skarbu z dnia 8 października 1923 r. w celu wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o podatku majątkowym, zawierające przepisy o poborze zaliczki na poczet podatku majątkowego.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 828 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 października 1923 r. w przedmiocie wycofania z obiegu biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej wypuszczonych w 1917 r. (t.zw. not Kriesa).
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 827 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 października 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 826 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 października 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 825 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 1 października 1923 r. o tymczasowym przewozie osób, bagażu i towarów na niektórych wąskotorowych kolejach państwowych znaczenia drugorzędnego.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 824 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 15 października 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie pobierania opłat od statków, tratew i spustu drzewa luźnego na wodach publicznych śródlądowych.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 823 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 25 września 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości w celu wykonania ustawy z dnia 6 lipca 1923 r. o poborze daniny lasowej na cele odbudowy kraju.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 822 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 31 sierpnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat szynkarskich i konsumcyjnych od piwa na obszarze b. Galicji.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 821 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 sierpnia 1923 r. w przedmiocie pełnomocnictw pocztowych.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 820 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1923 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych za czas spędzony w służbie w pocztach ruchomych (ambulansach pocztowych) i przy konwojowaniu poczty na kolejach.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 819 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1923 r. w sprawie podwyższenia djet przy podróżach służbowych na obszar w.m. Gdańska.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 818 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1923 r. w sprawie podwyższenia djet dziennych.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 817 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 1923 r. w przedmiocie wyłączenia gminy Raba Wyżna z powiatu politycznego i obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej Myślenice, a wcielenia do powiatu politycznego i obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej Nowy-Targ.
Dz.U. 1923 nr 104 poz. 816 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 września 1923 r. w sprawie zwrotu opłat za zaginione, uszkodzone i obrabowane przesyłki pocztowe w ruchu wewnętrznym.
Dz.U. 1923 nr 104 poz. 815 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1923 r. w sprawie podwyższenia podatku od zużycia olejów mineralnych.
Dz.U. 1923 nr 104 poz. 814 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 104 poz. 813 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 104 poz. 812 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 104 poz. 811 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 104 poz. 810 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1923 r. w sprawie podwyższenia podatku spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 104 poz. 809 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 103 poz. 808 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 7 października 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 103 poz. 807 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 października 1923 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1923 nr 103 poz. 806 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 września 1923 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia w sprawie egzaminów państwowych na nauczycieli rysunków w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich.
Dz.U. 1923 nr 103 poz. 805 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 1923 r. w przedmiocie zniesienia Okręgowych Urzędów Ziemskich w Siedlcach, w Płocku i w Przemyślu oraz zmiany właściwości terytorjalnej Okręgowych Urzędów Ziemskich w Lublinie, w Warszawie i w Krakowie.
Dz.U. 1923 nr 103 poz. 804 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1923 r. o djetach i kosztach podróży lekarzy, jako znawców sądowych, na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1923 nr 102 poz. 803 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 4 października 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 102 poz. 802 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 października 1923 r. o zmianie cennika sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych, jak i prywatnych fabryk.
Dz.U. 1923 nr 102 poz. 801 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 października 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 102 poz. 800 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 29 września 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa liściastego nieobrobionego.
Dz.U. 1923 nr 102 poz. 799 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 września 1923 r. w przedmiocie nowego unormowania zwrotu kosztów nakładu tytoniowych opasek monopolowych.
Dz.U. 1923 nr 102 poz. 798 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 101 poz. 797 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 września 1923 r. o ulgach w podatkach gruntowych i budynkowych z powodu szkód, poniesionych wskutek działań wojennych i klęsk żywiołowych.
Dz.U. 1923 nr 101 poz. 796 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 sierpnia 1923 r. zawierające przepisy wykonawcze dla obszaru województw: pomorskiego i poznańskiego w przedmiocie opodatkowania spadków i darowizn.
Dz.U. 1923 nr 101 poz. 795 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 sierpnia 1923 r. zawierające przepisy wykonawcze dla b. dzielnicy austrjackiej w przedmiocie należytości od przeniesień majątku pod tytułem darmym.
Dz.U. 1923 nr 101 poz. 794 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Poczt i Telegrafów z dnia 25 sierpnia 1923 r. zawierające przepisy wykonawcze dla obszaru b. dzielnicy rosyjskiej w przedmiocie opodatkowania spadków i darowizn.
Dz.U. 1923 nr 100 poz. 793 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 1923 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1922 r. w przedmiocie uiszczania opłat sądowych w znaczkach sądowych.
Dz.U. 1923 nr 100 poz. 792 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 września 1923 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych duchownych rzymsko-katolickich do nauczania religji w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Dz.U. 1923 nr 100 poz. 791 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 3 października 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego.
Dz.U. 1923 nr 100 poz. 790 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 października 1923 r. w przedmiocie zmiany treści p. 4 rozdziału "a" paragrafu 5 oraz uzupełnienia paragrafu 6 przepisów z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.
Dz.U. 1923 nr 100 poz. 789 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 października 1923 r. w przedmiocie zmiany brzmienia paragrafu 33 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.
Dz.U. 1923 nr 100 poz. 788 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 września 1923 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 9 września 1920 r. o przeprowadzeniu 4% państwowej pożyczki premjowej.
Dz.U. 1923 nr 100 poz. 787 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 30 sierpnia 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu otrąb jęczmiennych.
Dz.U. 1923 nr 99 poz. 786 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 29 września 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 99 poz. 785 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 września 1923 r. o zmianie i podwyższeniu taksy komisowego, pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.
Dz.U. 1923 nr 99 poz. 784 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 września 1923 r. o podwyższeniu taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w Urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych.
Dz.U. 1923 nr 99 poz. 783 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 sierpnia 1923 r. w sprawie wykonywania dozoru nad kotłami podległemi Ministerstwu Kolei Żelaznych, lecz nieeksploatowanemi bezpośrednio przez Ministerstwo.
Dz.U. 1923 nr 99 poz. 782 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 20 września 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 98 poz. 781 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 września 1923 r. o podwyższeniu opłat za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1923 nr 98 poz. 780 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 1923 r. w sprawie opłat za rozpatrywanie obrazów kinematograficznych.
Dz.U. 1923 nr 98 poz. 779 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 września 1923 r. o zmianie cennika sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych, jak i prywatnych fabryk.
Dz.U. 1923 nr 98 poz. 778 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 września 1923 r. w przedmiocie wykupienia 6% złotych bonów skarbowych Serji IA.
Dz.U. 1923 nr 98 poz. 777 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 września 1923 r. w celu wykonania rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 98 poz. 776 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1923 r. w przedmiocie składu komisji szacunkowych przewidzianych w art. 3 p.a. ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. o utworzeniu Urzędu Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami grożącemi Państwu klęską powszechną.
Dz.U. 1923 nr 98 poz. 775 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Spisza i Orawy przepisów o podatkach: spadkowym i od darowizn.
Dz.U. 1923 nr 97 poz. 774 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 25 września 1923 r. w przedmiocie zniesienia powiatowych urzędów ziemskich w Żółkwi, Trembowli i Przemyślanach oraz zmiany kompetencji terytorjalnej Powiatowych Urzędów Ziemskich we Lwowie, Tarnopolu, Brzeżanach, Kamionce i Rawie Ruskiej.
Dz.U. 1923 nr 97 poz. 773 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 września 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 1923 r. w przedmiocie podwyższenia podatku od zużycia olejów mineralnych na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1923 nr 97 poz. 772 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 20 września 1923 r. o odszkodowaniu za utratę zarobku asesorów i ich zastępców w sądach przemysłowych w Bielsku, Krakowie i Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 97 poz. 771 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 września 1923 r. o przystąpieniu kolonji W. Brytanji Kanady do Konwencji Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. w sprawie ochrony własności przemysłowej - zrewidowanej dnia 14 grudnia 1900 r. w Brukseli i dnia 2 czerwca 1911 w Waszyngtonie.
Dz.U. 1923 nr 97 poz. 770 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1923 r. w przedmiocie powiatowych komisji szkolnych dla publicznych ludowych szkół rolniczych.
Dz.U. 1923 nr 96 poz. 769 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 96 poz. 768 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1923 r. normujące sposób potrącania podatku dochodowego od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę.
Dz.U. 1923 nr 96 poz. 767 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 20 września 1923 r. o opłatach w postępowaniu rejestrowem na obszarze Sądów Apelacyjnych krakowskiego i lwowskiego oraz Sądu Okręgowego cieszyńskiego.
Dz.U. 1923 nr 96 poz. 766 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 1923 r. w przedmiocie numeracji domów na obszarze górnośląskiej części Województwa Śląskiego, Ziemi Wileńskiej z wyjątkiem powiatu brasławskiego oraz na przyłączonej do Rzeczypospolitej Polskiej części b. pasa neutralnego polsko-litewskiego.
Dz.U. 1923 nr 96 poz. 765 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 września 1923 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1923 nr 96 poz. 764 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1923 r. w sprawie podwyższenia podatku od zużycia olejów mineralnych.
Dz.U. 1923 nr 96 poz. 763 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1923 r. o podwyższeniu podatku spożywczego od soli jadalnej na obszarze województwa poznańskiego, pomorskiego i części województwa śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 96 poz. 762 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 96 poz. 761 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 95 poz. 760 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 10 września 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 759 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1923 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Przemysłu i Handlu załatwiania spraw związanych z dzierżawą i eksploatacją terenów naftowych, będących własnością Państwa.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 758 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 września 1923 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 757 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 września 1923 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 756 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 września 1923 r. w sprawie tymczasowego ruchu osobowego na linji Kutno-Strzałków.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 755 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 września 1923 r. o podwyżce taryfy osobowej na normalnotorowej kolei podjazdowej Warszawa Gdańska - Młociny.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 754 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 14 września 1923 r. o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji kolei państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 753 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 14 września 1923 r. o zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 752 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 18 września 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 751 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 29 sierpnia 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 750 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 7 września 1923 r. w przedmiocie wprowadzenia na obszar Spisza i Orawy rozporządzeń do ustawy o rybołówstwie.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 749 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 28 maja 1923 r. w przedmiocie siedziby oraz organizacji Sądów Rozjemczych dla Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 748 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1923 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 747 uchylony Ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 746 Ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. o podatku majątkowym.
Dz.U. 1923 nr 93 poz. 745 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1923 r. w sprawie zmiany przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn.
Dz.U. 1923 nr 93 poz. 744 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1923 r. w sprawie zmiany stawek opłat stemplowych.
Dz.U. 1923 nr 93 poz. 743 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1923 r. w sprawie uzupełnienia wykazu towarów podlegających mnożnikowi celnemu normalnemu.
Dz.U. 1923 nr 93 poz. 742 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 14 września 1923 r. o zmianach i uzupełnieniach Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 93 poz. 741 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 września 1923 r. o podwyższeniu opłat, pobieranych od pracodawców przez państwowe urzędy pośrednictwa pracy za dokonywane zapośredniczenia do pracy tytułem zwrotu kosztów kancelaryjnych.
Dz.U. 1923 nr 93 poz. 740 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1923 r. w przedmiocie zmiany w postanowieniu o opodatkowaniu spirytusu, piwa i kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 93 poz. 739 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1923 r. w sprawie podwyższenia djet przy podróżach służbowych na obszar w.m. Gdańska.
Dz.U. 1923 nr 93 poz. 738 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1923 r. w przedmiocie zmiany statutu (ustawy) Banku Ziemiańskiego w Warszawie.
Dz.U. 1923 nr 93 poz. 737 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1923 r. w przedmiocie spisu upraw w gospodarstwach rolnych powyżej 50 ha ogólnego obszaru za rok gospodarczy 1922/1923.
Dz.U. 1923 nr 93 poz. 736 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1923 r. w sprawie zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 1919 r. celem wykonania ustawy z dnia 11 lipca 1919 r., normującej stosunki służbowe funkcjonarjuszów państwowych podczas pełnienia służby wojskowej.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 735 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 734 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 września 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 733 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 września 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 732 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 września 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 731 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 września 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego wąskotorowych łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 730 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Spisz i Orawę obowiązujących ustaw i rozporządzeń, normujących prawnie sprawy związane ze statystyką.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 729 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej przepisów o kosztach sądowych obowiązujących w b. zaborze rosyjskim.
Dz.U. 1923 nr 23 poz. 728 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1923 r. zmieniające przepisy tymczasowe o kosztach sądowych.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 727 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw i rozporządzeń normujących sprawy z zakresu statystyki administracyjnej na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, powiaty: brasławski, dziśnieński, duniłowiczowski i wileński, grodzieński i wołkowyski, oraz na gminy: białowieską, masiewską i suchopolską pow. bielskiego.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 726 uchylony Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 725 Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 724 Ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. zmieniająca niektóre przepisy ustawy o ustroju sądownictwa i ustawy o postępowaniu w cywilnych sprawach spornych w województwach: poznańskiem i pomorskiem oraz w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 723 Ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zmianie niektórych przepisów o postępowaniu sądowem w sprawach cywilnych w b. zaborze rosyjskim.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 722 Ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustaw karnych, oraz przepisów karno-administracyjnych, skarbowych i dyscyplinarnych, obowiązujących w b. dzielnicy rosyjskiej.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 721 Ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. zmieniająca niektóre przepisy karne, obowiązujące w województwach: poznańskiem i pomorskiem oraz w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 720 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1923 r. o przyznaniu kredytu 20 miljardów marek na pomoc rolną w r. 1923 dla reemigrantów we wschodnich województwach.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 719 uchylony Ustawa z dnia 1 sierpnia 1923 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic miejskich na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 718 Ustawa z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 717 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 7 września 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za egzaminy dla leśników oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej.
Dz.U. 1923 nr 91 poz. 716 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 7 września 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w przedmiocie norm szacunkowych zwierząt domowych dla wymiaru podatku procentowego.
Dz.U. 1923 nr 91 poz. 715 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 3 września 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 91 poz. 714 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1923 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Spraw Wewnętrznych prawa do wydawania rozporządzeń w zakresie magazynowania i ujawniania zapasów przedmiotów powszechnego użytku.
Dz.U. 1923 nr 91 poz. 713 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.
Dz.U. 1923 nr 91 poz. 712 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1923 r. w sprawie środków prawnych od orzeczeń władz administracyjnych.
Dz.U. 1923 nr 90 poz. 711 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 sierpnia 1923 r. w sprawie zaprowadzenia wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki Północnej.
Dz.U. 1923 nr 90 poz. 710 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 28 sierpnia 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Kolei Żelaznych, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w przedmiocie ograniczenia obrotu zwierzętami i surowemi produktami pochodzenia zwierzęcego, paszą objętościową oraz niektóremi przedmiotami z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy.
Dz.U. 1923 nr 90 poz. 709 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie orzecznictwa w sprawach opłat stemplowych w b. dzielnicy rosyjskiej.
Dz.U. 1923 nr 90 poz. 708 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1923 r. w przedmiocie udzielania pożyczek ulgowych dla reemigrujących z Niemiec drobnych przemysłowców, kupców, rzemieślników, oraz ich organizacji wytwórczych i handlowych.
Dz.U. 1923 nr 90 poz. 707 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1923 r. w sprawie przeprowadzenia spisu ludności w górnośląskiej części Województwa Śląskiego, w Ziemi Wileńskiej z wyjątkiem powiatu brasławskiego oraz na przyłączonej do Rzeczypospolitej Polskiej części b. pasa neutralnego polsko-litewskiego.
Dz.U. 1923 nr 90 poz. 706 Ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisji ziemskich.
Dz.U. 1923 nr 90 poz. 705 Ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. zmieniająca niektóre postanowienia obowiązujących w b. dzielnicy austrjackiej ustaw o postępowaniu sądowem w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1923 nr 90 poz. 704 Ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustaw karnych oraz przepisów karno-administracyjnych, skarbowych i dyscyplinarnych, obowiązujących w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1923 nr 89 poz. 703 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 sierpnia 1923 r. w przedmiocie ustalenia stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1922 r.
Dz.U. 1923 nr 89 poz. 702 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1923 r. w przedmiocie organizacji urzędów miar na ziemiach górnośląskich Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 89 poz. 701 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 28 sierpnia 1923 r. o dalszem podniesieniu niektórych opłat probierczych.
Dz.U. 1923 nr 89 poz. 700 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 1923 r. o sposobie przeprowadzania wyboru przy awansach na stopnie generalskie w 1923 roku.
Dz.U. 1923 nr 89 poz. 699 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 1923 r. o zasadach, dotyczących starszeństwa przy awansach oraz sposobu przeprowadzania wyboru na stopnie generalskie.
Dz.U. 1923 nr 89 poz. 698 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1923 r. o prowizorjum budżetowem za czas od 1 lipca do 30 września 1923 r.
Dz.U. 1923 nr 88 poz. 697 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 88 poz. 696 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 88 poz. 695 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie opodatkowania spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 88 poz. 694 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1923 r. o dyzlokacji sądów okręgowych w Jaśle i Rzeszowie w okręgu sądu apelacyjnego w Krakowie oraz sądów powiatowych we Frysztaku i Strzyżowie w powiecie administracyjnym strzyżowskim w okręgach sądów okręgowych w Jaśle i Rzeszowie.
Dz.U. 1923 nr 88 poz. 693 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 20 sierpnia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 88 poz. 692 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1923 r. w przedmiocie przystąpienia Bułgarji do Międzynarodowego Porozumienia, podpisanego w Paryżu dnia 4 maja 1910 r., dotyczącego zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych.
Dz.U. 1923 nr 88 poz. 691 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1923 nr 88 poz. 690 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat, ustanowionych w dekretach z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych.
Dz.U. 1923 nr 88 poz. 689 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 1923 r. o zasadach, dotyczących sposobu przeprowadzania wyboru przy awansach oficerów w roku 1923.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 688 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 sierpnia 1923 r. o podwyższeniu taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 687 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 sierpnia 1923 r. o zmianie i podwyższeniu taksy komisowego, pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 686 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 sierpnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 685 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 sierpnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 684 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 sierpnia 1923 r. o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 683 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 sierpnia 1923 r. o zmianie cennika sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych, jak i prywatnych fabryk.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 682 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 sierpnia 1923 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 681 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 680 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 679 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 678 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1923 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za nocną służbę.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 677 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1923 r. w przedmiocie upoważnienia zarządów gmin do czasowego zajmowania lokali szkolnych w gminie na cele powszechnego nauczania.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 676 Ustawa z dnia 6 lipca 1923 r. o poborze daniny lasowej na cele odbudowy kraju.
Dz.U. 1923 nr 86 poz. 675 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 25 sierpnia 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego.
Dz.U. 1923 nr 86 poz. 674 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 sierpnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego wąskotorowych łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 86 poz. 673 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 sierpnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na normalnotorowej kolei dojazdowej Warszawa Gdańska - Młociny.
Dz.U. 1923 nr 86 poz. 672 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 sierpnia 1923 r. o zmianie taryfy stacyjnej na wywóz produktów naftowych do punktów granicznych i do Gdańska.
Dz.U. 1923 nr 86 poz. 671 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1923 r. w sprawie podwyższenia djet przy podróżach służbowych na obszar w.m. Gdańska.
Dz.U. 1923 nr 86 poz. 670 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia kosztów postępowania przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym.
Dz.U. 1923 nr 86 poz. 669 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lipca 1923 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej ruchu automobilowego, podpisanej w Paryżu dnia 11 października 1909 r.
Dz.U. 1923 nr 86 poz. 668 wygaśnięcie aktu Konwencja Międzynarodowa dotycząca ruchu samochodowego.
Dz.U. 1923 nr 85 poz. 667 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 20 sierpnia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 85 poz. 666 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 sierpnia 1923 r. o podwyższeniu opłat za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1923 nr 85 poz. 665 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1923 r. w sprawie podwyższenia djet dziennych.
Dz.U. 1923 nr 85 poz. 664 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmiany taksy dla komorników sądowych.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 663 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 sierpnia 1923 r. o zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązujących na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 662 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Skarbu z dnia 11 sierpnia 1923 r. w sprawie umieszczania w zakładach wychowawczych sierot po inwalidach wojennych i po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 661 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Skarbu z dnia 11 sierpnia 1923 r. w przedmiocie kapitalizacji rent inwalidów wojennych.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 660 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Skarbu z dnia 11 sierpnia 1923 r. w sprawie dostarczania ociemniałym inwalidom wojennym narzędzi, środków pomocniczych i psów-przewodników.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Skarbu z dnia 11 sierpnia 1923 r. w przedmiocie umieszczania inwalidów wojennych niezdolnych do samodzielnego zarobkowania i pozbawionych opieki w zakładach opiekuńczych.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 658 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1923 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1922 r. w przedmiocie uiszczania opłat sądowych w znaczkach sądowych.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 657 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 sierpnia 1923 r. w przedmiocie podpisania w Poznaniu dnia 18 lipca 1923 r. przez pełnomocników Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Rzeszy Niemieckiej protokułu, dotyczącego art. 1 polsko-niemieckiego układu z dnia 29 kwietnia 1922 r. w sprawie ułatwień ruchu granicznego.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 656 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 sierpnia 1923 r. w przedmiocie przedłużenia terminu dla przedsiębiorstw ekspedycyjnych do załatwiania w urzędach celnych zleceń przyjętych od stron.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 655 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1923 r. w przedmiocie zmian w rozmieszczeniu Ewidencji katastru podatku gruntowego w okręgu izby skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 654 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lipca 1923 r. w przedmiocie przedłużenia mocy prawnej patentów na wynalazki oraz świadectw ochronnych na wzory rysunkowe, modele i znaki towarowe, udzielonych na zasadzie poprzednio obowiązujących ustaw.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 653 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 25 lipca 1923 r. w przedmiocie ochrony czystości powietrza w urzędach, biurach, sklepach, magazynach i wszelkich innych pomieszczeniach publicznych.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 652 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1923 r. o rozszerzeniu granic miasta Płońska.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 651 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia kompetencji sądów przemysłowych i kupieckich w województwie poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 650 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1923 r. w sprawie podwyższenia djet dziennych.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 649 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 1923 r. w sprawie przemianowania urzędników wojskowych na oficerów zawodowych.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 648 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 1923 r. w sprawie ustalenia starszeństwa oficerów rezerwy przy przemianowaniu na oficerów zawodowych.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 647 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 1923 r. ustalające starszeństwo i warunki przyjęcia oficera zawodowego, przeniesionego do rezerwy, ponownie na oficera zawodowego.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 646 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1923 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy warsztatów parowozowych i odlewni w Końskich.
Dz.U. 1923 nr 83 poz. 645 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1923 r. w przedmiocie niektórych zmian statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.
Dz.U. 1923 nr 82 poz. 644 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 sierpnia 1923 r. o wprowadzeniu bezpośredniej komunikacji towarowej na przewóz przesyłek zwyczajnych pomiędzy Polską a Tryjestem.
Dz.U. 1923 nr 82 poz. 643 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 sierpnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1923 nr 82 poz. 642 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 sierpnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 82 poz. 641 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 sierpnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 82 poz. 640 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 sierpnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1923 nr 82 poz. 639 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 sierpnia 1923 r. o uzupełnieniu taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 82 poz. 638 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1923 r. o komisjach kwalifikacyjnych.
Dz.U. 1923 nr 82 poz. 637 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lipca 1923 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-rumuńskiej Konwencji Sanitarnej, podpisanej w Warszawie dnia 29 grudnia 1922 r.
Dz.U. 1923 nr 82 poz. 636 wygaśnięcie aktu Konwencja sanitarna pomiędzy Polską a Rumunją, podpisana w Warszawie dnia 20 grudnia 1922 r.
Dz.U. 1923 nr 81 poz. 635 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 9 sierpnia 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego
Dz.U. 1923 nr 81 poz. 634 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 7 sierpnia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 81 poz. 633 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1923 r. o utworzeniu Komisji Międzyministerjalnej do spraw ochrony pracy w przedsiębiorstwach fabrycznych i górniczo-hutniczych b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1923 nr 80 poz. 632 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 25 kwietnia 1923 r. w przedmiocie oznaczenia stanu zwyczajnego (średniego) wody i linji brzegu.
Dz.U. 1923 nr 80 poz. 631 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 25 kwietnia 1923 r. w przedmiocie kształtu znaków wodnych dla zakładów wodnych i urządzeń piętrzących wodę oraz sposobu ich ustawienia.
Dz.U. 1923 nr 80 poz. 630 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 lipca 1923 r. w przedmiocie wydania regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
Dz.U. 1923 nr 79 poz. 629 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami z dnia 3 sierpnia 1923 r. w przedmiocie utrzymania czystości w teatrach świetlnych.
Dz.U. 1923 nr 79 poz. 628 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 3 sierpnia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 79 poz. 627 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 sierpnia 1923 r. o zmianie cennika sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych jak i prywatnych fabryk.
Dz.U. 1923 nr 79 poz. 626 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 sierpnia 1923 r. w przedmiocie odroczenia terminu do składania zeznań o obrocie za pierwsze półrocze 1923 r.
Dz.U. 1923 nr 79 poz. 625 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1923 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia o sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego postanowieniami, dotyczącemi dodatku asystencyjnego.
Dz.U. 1923 nr 79 poz. 624 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1923 r. w sprawie podwyższenia djet przy podróżach służbowych na obszar W.M. Gdańska.
Dz.U. 1923 nr 79 poz. 623 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1923 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych za czas spędzony w służbie w pocztach ruchomych (ambulansach pocztowych) i przy konwojowaniu poczty na kolejach.
Dz.U. 1923 nr 79 poz. 622 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1923 r. w sprawie opłaty czynszu za mieszkania otrzymywane w naturze przez urzędników i niższych funkcjonarjuszów Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1923 nr 78 poz. 621 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lipca 1923 r. w przedmiocie zmiany art. 22 regulaminu procesowego Mieszanego Trybunału Rozjemczego polsko-niemieckiego.
Dz.U. 1923 nr 78 poz. 620 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1923 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o przepisach wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1923 nr 78 poz. 619 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1923 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia o postępowaniu karno-administracyjnem.
Dz.U. 1923 nr 78 poz. 618 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1923 r. w przedmiocie opodatkowania spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 78 poz. 617 Rozporządzenie IV Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 lipca 1923 r. w sprawie dodatków do świadectw przemysłowych i do kart rejestracyjnych na rzecz Izb handlowych i przemysłowych, tudzież Izb rzemieślniczych oraz na rzecz szkół zawodowych i innych instytucji wychowawczych.
Dz.U. 1923 nr 78 poz. 616 Rozporządzenie III Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 18 lipca 1923 r. w przedmiocie prowadzenia ksiąg obrotu.
Dz.U. 1923 nr 78 poz. 615 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1923 r. w przedmiocie opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonarjuszów Zarządu Ceł poza obrębem miejsca urzędowego lub w czasie poza godzinami urzędowemi oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów.
Dz.U. 1923 nr 78 poz. 614 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1923 r. w przedmiocie sposobu powoływania reprezentanta ludności do stałych Komisji przy dowództwach okręgów korpusu w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Grodnie, Brześciu, Lwowie, Przemyślu i Krakowie.
Dz.U. 1923 nr 78 poz. 613 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1923 r. o rozciągnięciu na powiaty: wileński, oszmiański, święciański, trocki i brasławski Ziemi Wileńskiej ustawy z dnia 10 stycznia 1922 r. w przedmiocie likwidacji serwitutów w województwach: wołyńskiem, poleskiem i nowogródzkiem oraz powiatach: białowieskim, białostockim, bielskim, grodzieńskim, sokólskim i wołkowyskim województwa białostockiego.
Dz.U. 1923 nr 78 poz. 612 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 78 poz. 611 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1923 r. o dodatkach technicznych dla pracowników kierownictwa pomiarów granicy wschodniej.
Dz.U. 1923 nr 78 poz. 610 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 lipca 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji podpisanego w Poznaniu dnia 27 stycznia 1923 r. polsko-niemieckiego układu, dotyczącego wspólnej administracji wału w dolinie Kwidzyńskiej, wraz z protokułem końcowym.
Dz.U. 1923 nr 77 poz. 609 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1923 r. o zmianie granic gmin: Jeziorko, Bąków, Dąbkowice i Bielawy w powiecie Łowickim.
Dz.U. 1923 nr 77 poz. 608 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1923 r. celem wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. o zasileniu finansów miejskich i o karach nakładanych przez gminy miejskie za fałszywe zeznania podatkowe na obszarach b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1923 nr 77 poz. 607 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1923 r. w przedmiocie tekstu ustawy o państwowym podatku dochodowym, w brzmieniu obowiązującem od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 9 marca 1923 r.
Dz.U. 1923 nr 77 poz. 606 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 lipca 1923 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu polsko-niemieckiego, dotyczącego przejęcia administracyjnych spraw spornych, spraw dotyczących rozdziału podatków oraz administracyjnych spraw uchwałowych, jakoteż przewodów na skutek środków prawnych w sprawach podatków Rzeszy, podatków państwowych i w sprawach podatków kościelnych na Górno-Śląskim obszarze plebiscytowym, podpisanego w Poznaniu dnia 26 sierpnia 1922 r.
Dz.U. 1923 nr 77 poz. 605 wygaśnięcie aktu Układ Polsko-Niemiecki w przedmiocie przejęcia administracyjnych spraw spornych, spraw dotyczących rozdziału podatków oraz administracyjnych spraw uchwałowych, jakoteż przewodów na skutek środków prawnych w sprawach podatków Rzeszy, podatków państwowych i w sprawach podatków kościelnych na Górno-Śląskim obszarze plebiscytowem, podpisany w Poznaniu dnia 26 sierpnia 1922 r.
Dz.U. 1923 nr 76 poz. 604 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 24 lipca 1923 r. o otwarciu do użytku publicznego nowozbudowanego odcinka Roskosz-Klonownica Wielka-Janów wąskotorowej kolei Bialskiej Podlaskiej.
Dz.U. 1923 nr 76 poz. 603 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie zmian w rozmieszczeniu Ewidencji katastru podatku gruntowego w okręgu izby skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 76 poz. 602 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską dekretu w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej.
Dz.U. 1923 nr 76 poz. 601 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia wynagrodzenia godzinowego dla drużyn parowozowych i konduktorskich.
Dz.U. 1923 nr 76 poz. 600 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1923 r. w sprawie podwyższenia djet do Węgier.
Dz.U. 1923 nr 76 poz. 599 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1923 r. w sprawie podwyższenia normalnych djet dziennych.
Dz.U. 1923 nr 76 poz. 598 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1923 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1922 r. o zmianie dekretu nr 324 Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej z dnia 27 sierpnia 1921 r. w przedmiocie regulacji przez Wileński Bank Ziemski rachunków wynikających z opłaty kuponów oraz przedterminowej spłaty pożyczek.
Dz.U. 1923 nr 76 poz. 597 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 15 kwietnia 1921 r. o ratyfikacji traktatu pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisanego w Rydze dnia 18 marca 1921 r. oraz tego traktatu na obszar powiatów: oszmiańskiego, święciańskiego, wileńskiego, trockiego i brasławskiego.
Dz.U. 1923 nr 76 poz. 596 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 lipca 1923 r. o przenoszeniu oficerów do korpusu oficerów kontrolerów, oraz o zasadach, dotyczących starszeństwa przy awansach, sposobu przeprowadzania wyboru oraz kwalifikowania oficerów korpusu kontrolerów i oficerów tegoż korpusu, awansowanych na generałów.
Dz.U. 1923 nr 76 poz. 595 Ustawa z dnia 6 lipca 1923 r. w sprawie podwyższenia kar oraz odszkodowania w postępowaniu administracyjno-karnem i dyscyplinarnem władz samorządowych w b. Galicji.
Dz.U. 1923 nr 76 poz. 594 uchylony Ustawa z dnia 4 lipca 1923 r. w sprawie zakładania filji przez związki zawodowe na terenie działania austriackiej ustawy o stowarzyszeniach z dnia 15 listopada 1867 r. oraz rozporządzenia komisarza generalnego Ziem Wschodnich z dnia 25 września 1919 r.
Dz.U. 1923 nr 75 poz. 593 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1923 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak w państwowych jak i prywatnych fabryk.
Dz.U. 1923 nr 75 poz. 592 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 26 lipca 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego.
Dz.U. 1923 nr 75 poz. 591 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1923 r. w sprawie dodatku funkcyjnego dla osób wojskowych zatrudnionych w pawilonach zakaźnych, w oddziałach i zakładach dla umysłowo chorych oraz w sprawie dodatku uzdrowiskowego.
Dz.U. 1923 nr 75 poz. 590 akt jednorazowy Ustawa z dnia 6 lipca 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji układu polsko-niemieckiego, podpisanego w Dreźnie dnia 1 maja 1923 r. w sprawie przedłużenia terminu z art. 219 konwencji niemiecko-polskiej, zawartej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.
Dz.U. 1923 nr 75 poz. 589 Ustawa z dnia 6 lipca 1923 r. w przedmiocie zmiany artykułów 103, 104 i 105 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby.
Dz.U. 1923 nr 75 poz. 588 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 1923 r. o stanowiskach oficerskich w polskiej marynarce handlowej.
Dz.U. 1923 nr 75 poz. 587 Ustawa z dnia 6 lipca 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obywateli państw obcych przepisów prawnych o odszkodowaniu z tytułu nieszczęśliwych wypadków przy pracy, niezdolności do pracy, starości, śmierci, jakoteż braku pracy.
Dz.U. 1923 nr 75 poz. 586 Ustawa z dnia 6 lipca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia wkładki państwowej na kapitał zakładowy Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w Warszawie, oraz w przedmiocie udzielenia gwarancji państwowej za zobowiązania tejże kasy.
Dz.U. 1923 nr 75 poz. 585 Ustawa z dnia 6 lipca 1923 r. w przedmiocie honorowego dożywotniego uposażenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 75 poz. 584 Ustawa z dnia 4 lipca 1923 r. w przedmiocie udzielania gwarancji Skarbu Państwa do sumy 10 miljardów marek dla pożyczki na budowę domów dla robotników, reemigrujących z Niemiec.
Dz.U. 1923 nr 75 poz. 583 Ustawa z dnia 4 lipca 1923 r. o organizacji i zakresie działania Głównego Urzędu Likwidacyjnego.
Dz.U. 1923 nr 74 poz. 582 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1923 r. w przedmiocie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi, oraz obrotu pieniężnego z zagranicą.
Dz.U. 1923 nr 74 poz. 581 Ustawa z dnia 4 lipca 1923 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. w przedmiocie udzielenia gwarancji Skarbu Państwa do sumy 200.000.000 mk. za ulgowe pożyczki dla drobnych przemysłowców, rzemieślników oraz ich organizacji wytwórczych.
Dz.U. 1923 nr 73 poz. 580 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 lipca 1923 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz.
Dz.U. 1923 nr 73 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 lipca 1923 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 73 poz. 578 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 lipca 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na normalnotorowej kolei dojazdowej Warszawa Gdańska - Młociny.
Dz.U. 1923 nr 73 poz. 577 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 lipca 1923 r. o zmianie taryfy osobowej na wąskotorowych kolejach państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 73 poz. 576 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 lipca 1923 r. o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1923 nr 73 poz. 575 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 lipca 1923 r. o zmianach i uzupełnieniach Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 73 poz. 574 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych.
Dz.U. 1923 nr 73 poz. 573 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia dodatków drożyźnianych do świadczeń, zapewnionych ustawą o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej, obowiązującą na ziemiach w b. państwach austrjackiego i węgierskiego, a wchodzących obecnie w skład Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 73 poz. 572 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1923 r. w przedmiocie ustalenia wykładnika podwyżki raty podatków gruntowych i budynkowych, przypadającej za drugie półrocze 1923 r.
Dz.U. 1923 nr 73 poz. 571 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1923 r. celem wykonania ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. w przedmiocie niektórych zmian w przepisach o państwowym podatku dochodowym, obowiązujących w b. dzielnicy pruskiej na mocy pruskiej ustawy z dnia 19 czerwca 1906 r., ustawy z dnia 19 grudnia 1919 r., oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r.
Dz.U. 1923 nr 73 poz. 570 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lipca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłaty pobieranej od prywatnych fabrykantów wyrobów tytoniowych za stały dozór skarbowy i podwyższenia opłat kontrolnych od wyrobów tytoniowych wywożonych zagranicę oraz w przedmiocie zwrotu kosztów nakładu opasek monopolowych.
Dz.U. 1923 nr 73 poz. 569 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 1923 r. celem wykonania ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. w przedmiocie wyrównania podatków gruntowych tudzież niektórych podatków budynkowych.
Dz.U. 1923 nr 73 poz. 568 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1923 r. w przedmiocie wywłaszczenia dwóch działek ziemi pod cmentarz grzebalny we wsi Wysokienice, pow. Skierniewickiego.
Dz.U. 1923 nr 72 poz. 567 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1923 r. w przedmiocie ustalenia wykładnika wzrostu przeciętnych cen hurtowych, miarodajnego na obszarze b. dzielnicy pruskiej do określenia wysokości państwowego podatku dochodowego, wymierzonego na rok podatkowy 1923, od wszystkich dochodów z wyłączeniem dochodów i uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę.
Dz.U. 1923 nr 72 poz. 566 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1923 r. w przedmiocie ustalenia wykładnika wzrostu przeciętnych cen hurtowych, miarodajnego na obszarach b. dzielnicy rosyjskiej i austrjackiej do określenia wysokości państwowego podatku dochodowego na rok podatkowy 1923, od wszystkich dochodów z wyłączeniem dochodów z uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę.
Dz.U. 1923 nr 72 poz. 565 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 lipca 1923 r. o podwyższeniu opłat za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1923 nr 72 poz. 564 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Sprawiedliwości, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Kolei Żelaznych i Robót Publicznych z dnia 9 lipca 1923 r. o zniesieniu austrjackiego rozporządzenia Ministra Handlu wydanego w porozumieniu z interesowanymi Ministrami z dnia 2 czerwca 1916 r. dotyczącego dostarczania podwód i zwierząt, potrzebnych do transportowania ciężarów.
Dz.U. 1923 nr 72 poz. 563 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 2 lipca 1923 r. o dalszem podniesieniu niektórych opłat probierczych
Dz.U. 1923 nr 72 poz. 562 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 czerwca 1923 r. w przedmiocie wydania regulaminu procesowego Górnośląskiego Trybunału Rozjemczego na podstawie art. 596 Polsko-Niemieckiej Konwencji Górnośląskiej zawartej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.
Dz.U. 1923 nr 72 poz. 561 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1923 r. o rozciągnięciu na obszar Spisza i Orawy dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego.
Dz.U. 1923 nr 72 poz. 560 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1923 r. w przedmiocie wymiaru i poboru państwowego podatku gruntowego za rok 1923 od gruntów użytkowych i lasów, położonych na obszarze województw: wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, oraz powiatów: białostockiego, bielskiego, sokólskiego, wołkowyskiego i grodzieńskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1923 nr 72 poz. 559 uchylony Ustawa z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających.
Dz.U. 1923 nr 71 poz. 558 Obwieszczenie z dnia 25 czerwca 1923 r. w sprawie sprostowania omyłki w druku w ustawie z dnia 1 czerwca 1923 r. w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej.
Dz.U. 1923 nr 71 poz. 557 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1923 r. o przyznawaniu premji za wykrycie przekroczeń rozporządzeń, dotyczących obrotu walutami i dewizami.
Dz.U. 1923 nr 71 poz. 556 Ustawa z dnia 6 lipca 1923 r. o ustanowieniu urzędu Ministra Reform Rolnych.
Dz.U. 1923 nr 70 poz. 555 Ustawa z dnia 6 lipca 1923 r. w przedmiocie amnestji z powodu uznania granic Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1923 nr 70 poz. 554 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 12 lipca 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 70 poz. 553 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 19 kwietnia 1923 r. o przyznaniu kredytu na pomoc dla osadników.
Dz.U. 1923 nr 70 poz. 552 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. w przedmiocie udzielania kredytu z funduszu 50 miljardów marek osadnikom korzystającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego.
Dz.U. 1923 nr 70 poz. 551 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 23 czerwca 1923 r. o czasie pracy w zakładach handlowych.
Dz.U. 1923 nr 70 poz. 550 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 maja 1923 r. w przedmiocie decyzji Rady Ligi Narodów dotyczącej uregulowania ubezpieczeń społecznych na terytorjach odstąpionych bezpośrednio Polsce przez Niemcy na mocy Traktatu Pokoju między Państwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi a Niemcami, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.
Dz.U. 1923 nr 70 poz. 549 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.
Dz.U. 1923 nr 69 poz. 548 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 15 czerwca 1923 r. w przedmiocie powołania mężczyzn rocznika 1902 do czynnej służby wojskowej, oraz poddania przeglądowi lekarskiemu mężczyzn roczn. 1900, 1901, a również tych z pośród roczników 1883-1899, którzy do zebrań kontrolnych nie stawali, w celu ustalenia ich stosunku do powszechnego obowiązku służby wojskowej.
Dz.U. 1923 nr 69 poz. 547 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1923 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 maja 1923 r. w przedmiocie zakupu ropy bruttowej dla Państwowej Fabryki Olejów Mineralnych w Drohobyczu.
Dz.U. 1923 nr 69 poz. 546 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1923 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak rządowych jak i prywatnych fabryk.
Dz.U. 1923 nr 69 poz. 545 Rozporządzenie II Ministra Skarbu z dnia 6 lipca 1923 r. w celu wykonania ustawy z dnia 14 maja 1923 r. w przedmiocie państwowego podatku przemysłowego, zawierające przepisy o komisjach szacunkowych i odwoławczych, tudzież o przedstawicielach płatników.
Dz.U. 1923 nr 69 poz. 544 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 lipca 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 69 poz. 543 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 lipca 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 69 poz. 542 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 lipca 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 69 poz. 541 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 540 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 7 lipca 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 539 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 7 lipca 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 538 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1923 r. o zmianach i uzupełnieniach tymczasowej komunikacji towarowej pomiędzy polskim Śląskiem Górnym a resztą Polski (włączając w to stacje należących do Polski, lub zarządzanych przez nią kolei obszaru W.M. Gdańska) przez Niemiecki Śląsk Górny.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 537 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 7 lipca 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na normalnotorowej kolei dojazdowej Warszawa Gdańska - Młociny.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 536 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 7 lipca 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 535 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 czerwca 1923 r. w sprawie zmiany w przepisach o kolejności przyjmowania ładunków, nadawanych do wysyłania, oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 534 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 1923 r. w sprawie zmiany § 5 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 1920 r. w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem z dnia 8 października 1921 r.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 533 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 czerwca 1923 r. w sprawie uproszczonych egzaminów państwowych na nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących i seminarjów nauczycielskich.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 532 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 lipca 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 531 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 maja 1923 r. w sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 530 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy o rybołówstwie z dnia 31 października 1887 r. na obszar Spisza i Orawy.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 529 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy o zarobkowem pośrednictwie pracy.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 528 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 526 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie opłat ryczałtowych dla wyższych urzędów ubezpieczeń.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 525 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r. w sprawie podwyższenia djet przy podróżach służbowych na obszar w.m. Gdańska.
Dz.U. 1923 nr 67 poz. 524 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1923 r. w przedmiocie odroczenia terminu utworzenia Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń w Toruniu.
Dz.U. 1923 nr 67 poz. 523 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 8 maja 1923 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 31 marca 1922 r. o uposażeniu profesorów i pomocniczych sił naukowych w szkołach akademickich.
Dz.U. 1923 nr 67 poz. 522 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1923 r. w celu wykonania ustawy z dnia 14 maja 1923 r. w przedmiocie państwowego podatku przemysłowego.
Dz.U. 1923 nr 67 poz. 521 Ustawa z dnia 15 czerwca 1923 r. w przedmiocie niektórych zmian w przepisach o państwowym podatku dochodowym, obowiązujących w b. dzielnicy pruskiej na mocy pruskiej ustawy z dnia 19 czerwca 1906 r., ustawy z dnia 19 grudnia 1919 r. oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r.
Dz.U. 1923 nr 67 poz. 520 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1923 r. w przedmiocie uchwały Sejmu w sprawie zasłużenia się Narodowi Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dz.U. 1923 nr 66 poz. 519 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1923 r. w przedmiocie oznaczenia terminu wnoszenia próśb o zwolnienie wozów od świadczeń na rzecz Państwa.
Dz.U. 1923 nr 66 poz. 518 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 czerwca 1923 r. w przedmiocie przedłużenia mocy prawnej patentów na wynalazki oraz świadectw ochronnych na wzory rysunkowe, modele i znaki towarowe, udzielonych na zasadzie poprzednio obowiązujących ustaw.
Dz.U. 1923 nr 66 poz. 517 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1923 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1923 nr 66 poz. 516 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1923 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu, piwa, cukru, zapałek i t.p. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 66 poz. 515 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 czerwca 1923 r. w sprawie egzaminów państwowych na nauczycieli szkół średnich i seminarjów nauczycielskich.
Dz.U. 1923 nr 66 poz. 514 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia grzywien za przekroczenia przepisów ustawy wodnej.
Dz.U. 1923 nr 66 poz. 513 Ustawa z dnia 23 czerwca 1923 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Skarbu do zaciągnięcia w Polskim Banku Krajowym pożyczki w kwocie 12 miljardów marek.
Dz.U. 1923 nr 66 poz. 512 Ustawa z dnia 23 czerwca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia gwarancji Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej za dopełnienie przez Polski Bank Krajowy zobowiązań, wypływających z wydania obligacji komunalnych.
Dz.U. 1923 nr 66 poz. 511 Ustawa z dnia 15 czerwca 1923 r. o prowizorjum budżetowem za czas od 1 kwietnia do 30 czerwca 1923 r.
Dz.U. 1923 nr 66 poz. 510 Ustawa z dnia 15 czerwca 1923 r. o drugiem dodatkowem prowizorjum za czas od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1923 r.
Dz.U. 1923 nr 65 poz. 509 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 czerwca 1923 r. w przedmiocie przystąpienia kolonji angielskich: Barbada, Honduras angielski, Grenada, Święta Łucja, wyspy Sejszelskie, Świętego Wincentego i Gwinea angielska do Międzynarodowej Konwencji Paryskiej z dnia 4 maja 1910 roku, w przedmiocie zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1923 nr 65 poz. 508 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 czerwca 1923 r. w przedmiocie przeprowadzenia perjodycznych lub nagłych rewizji w przedsiębiorstwach i u osób prywatnych, w wykonaniu art. 20 ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
Dz.U. 1923 nr 65 poz. 507 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. w przedmiocie organizacji Państwowego Monopolu Tytoniowego w wykonaniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
Dz.U. 1923 nr 65 poz. 506 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 26 maja 1923 r. w przedmiocie normalizacji napięć elektrycznych oraz częstotliwości prądów zmiennych.
Dz.U. 1923 nr 65 poz. 505 Ustawa z dnia 15 czerwca 1923 r. w przedmiocie wyrównania podatków gruntowych tudzież niektórych podatków budynkowych.
Dz.U. 1923 nr 64 poz. 504 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1923 r. w przedmiocie utworzenia Komisji Dewizowej i ograniczenia praw banków dewizowych.
Dz.U. 1923 nr 64 poz. 503 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1923 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak z fabryk rządowych, jak i z fabryk prywatnych.
Dz.U. 1923 nr 64 poz. 502 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 26 czerwca 1923 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 27 marca 1923 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1923 nr 64 poz. 501 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 czerwca 1923 r. w przedmiocie opłaty pobieranej od prywatnych fabrykantów wyrobów tytoniowych tytułem zwrotu kosztów dozoru skarbowego.
Dz.U. 1923 nr 64 poz. 500 akt jednorazowy Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji przez Republikę Czeskosłowacką Międzynarodowej Konwencji Chłodniczej, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1920 roku.
Dz.U. 1923 nr 64 poz. 499 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 1923 r. w przedmiocie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych Hiszpanji, dotyczących Międzynarodowej Konwencji z dnia 21 czerwca 1920 r. o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1923 nr 64 poz. 498 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1923 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1923 nr 64 poz. 497 akt jednorazowy