Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-10-02
Data wydania:
1997-08-21
Data wejścia w życie:
1998-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Akty zmienione (10)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (76)
Orzeczenie TK (4)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (40)
Dyrektywy europejskie (1)