Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-09-30
Data wydania:
2009-08-27
Data wejścia w życie:
2010-01-01
Uwagi:
art. 1 pkt 36 lit. b wchodzi w życie z dniem 15 października 2009 r., art. 21 wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2009 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (13)
Akty uznane za uchylone (25)
Odesłania (10)
Akty wykonawcze (1)