Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2013-07-23
Data wydania:
2013-06-13
Data wejścia w życie:
2013-08-23
Uwagi:
art. 28 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 i 3, art. 36-42 oraz art. 49 ust. 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TURYSTYKI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, LOKALNEGO PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (27)
Akty uznane za uchylone (34)