Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-10-23
Data wydania:
2015-09-11
Data wejścia w życie:
2016-01-01
Uwagi:
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 114 ust. 2 niniejszej ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 74 ust. 2 niniejszej ustawy. Art. 102 pkt 2-6 oraz art. 108 pkt 2 i 3 wchodzą w życie 7 listopada 2015 r.; art. 66-71 i art. 91 pkt 46-48 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; art. 2 ust. 2 pkt 4-10, art. 5 ust. 2 i art. 104 pkt 1 lit. b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (14)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (8)
Odesłania (10)
Akty wykonawcze (15)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (11)
Dyrektywy europejskie (6)