Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-10-29
Data wydania:
2019-09-11
Data wejścia w życie:
2020-07-30
Uwagi:
1) art. 1 pkt 88 wchodzi w życie z dniem 30 października 2019 r.; 2) art. 11 wchodzi w życie z dnie 13 listopada 2019 r.; 3) art. 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 4) art. 1 pkt 49?52 i 89, art. 2 pkt 10 i 12, art. 4, art. 9, art. 13 ust. 2 pkt 2 i art. 14 ust. 2 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 30 października 2020 r.; 5) art. 1 pkt 82 lit. a i b, art. 2 pkt 17 oraz art. 12 wchodzą w życie z dniem 20 lutego 2021 r.; 6) art. 1 pkt 12 w zakresie art. 26c § 5 pkt 2 lit. b oraz pkt 13 w zakresie art. 26ca § 3 pkt 2 lit. b wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2021 r.; 7) art. 1 pkt 55, art. 2 pkt 16 lit. b, art. 13 ust. 2 pkt 4 oraz art. 14 ust. 2 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 30 października 2021 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (12)
Akty zmieniające (2)
Dyrektywy europejskie (1)