Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-07-21
Data wydania:
2003-06-13
Data wejścia w życie:
2003-09-01
Data uchylenia:
2014-05-01
Uwagi:
art. 50 ust. 3 i 4, art. 51 ust. 3 i art. 162 weszły w życie z dniem 21 lipca 2003 r. ustawa zmieniona ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz.U. Nr 165, poz. 1170) z dniem określonym w decyzji Rady, zgodnie z art. 3 ust. 2 Aktu dotyczacego warunków przystapienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864)
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZAGRANICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (13)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (8)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (76)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (30)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (1)