Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-12-11
Data wydania:
2003-11-28
Data wejścia w życie:
2003-12-26
Data uchylenia:
2008-01-01
Uwagi:
Przepisy art. 7-22 stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (7)
Odesłania (13)
Akty wykonawcze (23)
Akty zmieniające (6)
Akty uchylające (1)