Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-08-25
Data wydania:
2015-06-12
Data wejścia w życie:
2015-09-09
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (14)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (12)
Odesłania (13)
Akty wykonawcze (4)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (18)
Dyrektywy europejskie (38)