Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-05-24
Data wydania:
2004-04-20
Data wejścia w życie:
2004-06-08
Uwagi:
art. 32-36 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (16)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (9)
Akty wykonawcze (277)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (15)
Dyrektywy europejskie (3)