Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2014-06-10
Data wydania:
2014-05-09
Data wejścia w życie:
2014-08-10
Data obowiązywania:
2014-08-10
Uwagi:
art. 37 ust. 2 i 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., art. 22 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2014 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, LOKALNEGO PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (21)
Akty uznane za uchylone (14)
Odesłania (6)
Orzeczenie TK (1)