Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-02-21
Data wydania:
2018-01-26
Data wejścia w życie:
2018-03-15
Uwagi:
1) art. 7 pkt 2-4, art. 30, art. 44 oraz art. 54 wchodzą w życie z dniem 9 kwietnia 2018 r.; 2) art. 1 pkt 13 w zakresie dodawanego art. 19e ust. 5, art. 1 pkt 14 lit. b w zakresie dodawanego ust. 1g, art. 8, art. 9, art. 10 pkt 1-5, art. 16, art. 17 pkt 2, art. 31, art. 50 oraz art. 51 wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.; 3) art. 1 pkt 16 i 17 wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 r.; 4) art. 1 pkt 2, pkt 5 lit. a w zakresie zmienianego pkt 3, pkt 7, 9, 11, pkt 13 w zakresie dodawanego art. 19d oraz art. 19e ust. 4, pkt 18 w zakresie dodawanego art. 21c, pkt 23, pkt 30 w zakresie uchylenia art. 55 i art. 57, art. 3 pkt 12, pkt 13 lit. c i e, pkt 14 w zakresie dodawanego art. 694(3a), pkt 15 lit. c i d, pkt 18 i 19, art, art. 7 pkt 1, art. 17 pkt 7 i 8, art. 21 pkt 6, art. 40, art. 43 oraz art. 45 wchodzą w życie dniem 1 lipca 2021 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (31)
Akty uznane za uchylone (41)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (8)
Dyrektywy europejskie (1)